Skip to main content

Rekord i antagna till Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 10:23 CEST

Stockholms universitet tar i höst emot flest studenter i Sverige. 61 000, det vill säga 15 procent fler jämfört med året innan, har sökt någon av universitets utbildningar. Av dessa kan nästan 28 000 registrera sig på en eller flera av de 38 841 platserna. Det innebär att antalet antagna ökar med nästan 16 procent.

- Jämfört med hösten 2008 är det nästan 4 000 fler som antagits till 5 559 fler platser. Vi kan därmed konstatera att antalet antagna ökar för andra året i rad, den här gången med nästan 16 procent. Det är klart flest antagna till Stockholms universitet i jämförelse med landets övriga lärosäten, säger Peter Wretling vid Sektionen för antagning och högskoleprov.

Det är 22 857 som står som reserv till ett eller flera alternativ, vilket är drygt 7 000 fler än förra året. Det krävs fortfarande maximal poäng för att komma in på psykologprogrammet. Även till jurist-, civilekonom- och socionomutbildningen krävs höga poäng för att erbjudas en plats. Flest antagna - drygt 600 - är det till kursen Engelska I.

- Vi ser också att ansökningarna till lärarutbildningarna har ökat. Ungefär 300 fler jämfört med året innan erbjuds nu en plats. Till höstterminen 2009 är det 1 400 antagna jämfört med 1 100 till höstterminen 2008, säger Peter Wretling.

Från och med idag fredag den 10 juli kan de sökande se sitt antagningsbesked med resultatet från första urvalet på www.studera.nu. Senast 30 juli måste de svara för att behålla sin plats eller kvarstå som reserv. Resultatet av det andra urvalet kommer vara tillgängligt för de sökande från och med onsdagen den 5 augusti.

Trots det höga antalet antagna är det dock fortfarande inte för sent att studera på Stockholms universitet i höst. Till utbildningar som har lediga studieplatser går det bra att fram till söndagen den 26 juli anmäla sig på www.studera.nu. Därefter kontaktas respektive institution direkt.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wretling, avdelningsdirektör, Sektionen för antagning och högskoleprov, tfn 08-16 34 21, mobil 070-543 67 84 eller e-post peter.wretling@studadm.su.se

Kommentarer (1)

    Ökningen går förmodligen i linje med bland annat ett ökat intresse för Högskoleprovet, som i sin tur ber på högre arbetslöshet, större årskullar och att tillträdesreglerna ändras 2010.

    - Maria - 2009-09-28 13:56 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy