Skip to main content

Så regleras uttrycket av naturliga antibiotika i bananflugan

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:38 CET

Anna Junell vid Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik disputerar den 22 februari 2007 med sin avhandling “Regulation of antimicrobial peptide gene expression in Drosophila melanogaster//Involvement of POU and NF-?B/Rel factors in innate immunity”. Hon har i sina studier undersökt hur uttrycket av naturliga antibiotika regleras i bananflugan.

Insekters immunförsvar består, till skillnad mot människans och andra ryggradsdjurs, bara av medfödda försvarsreaktioner. Bananflugan, /Drosophila melanogaster/, är en liten insekt som bland annat snabbt och effektivt producerar olika sorters naturliga antibiotika när mikroorganismer tränger genom dess yttre skydd. Frånvaron av förvärvade försvarsreaktioner gör bananflugan till en användbar modellorganism för att studera regleringen av det medfödda försvaret.

Bananflugans uttryck av naturlig antibiotika regleras främst på DNA-nivå med hjälp av olika regulatoriska proteiner. I Anna Junells avhandling studeras hur NF-?B/Rel proteinet Relish kontrollerar immunsvaret i
bananflugan vid en infektion. Dessutom identifieras ett antal regulatoriska POU-proteiner, Drifter, Pdm1 och Pdm2, vilka visat sig vara viktiga för uttrycket av Cecropin, ett bakterie- och svampdödande protein.

Fördjupade studier visade också att överuttryck av Drifter ger ett påslag av naturlig antibiotika, även i frånvaro av en infektion.
Avhandlingsarbetet har således tillfört ny kunskap om hur uttrycket av naturlig antibiotika styrs i bananflugan.

Om den här typen av reglering visar sig existera även i människans medfödda immunförsvar finns det möjligheter för en ökad förståelse av regleringen. Detta kan komma att innebära att det skapas möjligheter att bekämpa svårbehandlade infektioner orsakade av resistenta bakterier hos människan. Dessutom skulle personer med ett försvagat immunförsvar, till exempel äldre, med hjälp av skräddarsydda regleringar av immunskyddet på
konstgjord väg kunna stärka sin motståndskraft mot bakterier och virus.

För ytterligare information:
Anna Junell, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik
http://www2.su.se/sukat/org.jsp?dn=ou%3DInstitutionen+f%F6r+molekyl%E4rbiologi+och+funktionsgenomik%2Cou%3DBiologiska+sektionen%2Cou%3DNaturvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE>,
tfn 08-16 32 74, mobil 0739-154 202, e-post anna.junell@molbio.su.seFör bild på Anna Junell kontakta:
Maria Erlandsson, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms
universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post
maria.erlandsson@eks.su.se

http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=6614

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy