Skip to main content

Skivindustrin skapar inga talanger

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 07:29 CEST

De stora kommersiella skivbolagen klarar inte att identifiera morgondagens stjärnor. Den uppgiften sköter i stället en stor mängd små bolag med talangscouter. Därigenom skapas en struktur som oavsiktligt även gynnar musikbranschens konstnärliga mångfald. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det finns en föreställning att skivbolag är stora fabriker som skapar talanger och ny musik på löpande band. Det stämmer inte. I själva verket gör de stora organisationerna att skivbolagen inte kan hantera den oförutsägbara kreativiteten i tidiga skeden av artistutvecklingen, säger Thomas Florén, som disputerar på sin avhandling Talangfabriken, om organisering och kunskap och kreativitet i skivindustrin den 22 oktober.

Resultaten i avhandlingen visar att artisterna och deras begåvning snarare utgör en form av råvara som de små bolagen letar upp. Men artisten och musiken är sällan klar och färdig att sälja. Därför är det de stora skivbolagens uppgift att avgöra vad som behöver adderas för att öka förutsättningarna för framgång. På det sättet är skivbolaget ändå delaktigt i processen när artisten och konsten tar form.

Ömsesidigt beroende
– Skivindustrins polarisering mellan stora och små bolag är slående. Det beror på att den drivs av dubbla drivkrafter, en ekonomisk logik och en konstnärlig logik, som är beroende av varandra, säger Thomas Florén.

De kommersiella krafterna ger upphov till nätverk, kunskap, infrastruktur och resurser. Dessa delar arbetar naturligtvis för de kommersiella skivbolagen och artisterna, men de är också en förutsättning för att det ska finnas mindre bolag och artister utan stora försäljningsframgångar. Den kommersiella verksamheten är beroende av den konstnärliga verksamheten.

Sociologen Thomas Florén vill med avhandlingen Talangfabriken, om organisering och kunskap och kreativitet i skivindustrin skapa en djupare förståelse för förmågan att identifiera nya artister och ny musik i skivindustrin.

Disputationen
Disputationen äger rum fredag 22/10 kl 10:00 i Nordensköldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Frescati.

Ytterligare information
Thomas Florén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Tel: 08-16 11 43
Mobil 070-780 00 82
thomas.floren@sociology.su.se
www.sociology.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera