Skip to main content

Sommar 2014 – experter från Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 07:00 CEST

För journalister har vi här samlat ämnen som hör sommaren till och forskare som är experter på just de ämnena. Längst ner finns också en lista med aktuella omvärldsfrågor för sommaren 2014. Listorna är i bokstavsordning. Presstjänsten på Stockholms universitet är öppen som vanligt under hela sommaren.

Alkohol

Dricker vi mer på sommaren?
Tove Sohlberg, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn 08-16 10 16, e-post tove.sohlberg@sorad.su.se

Alkohol och risk för cancer, livsstilsfaktorers inverkan på alkoholskador
Dag Jenssen, Institutionen för molekylär biovetenskap, tfn 08-16 3108, e-post dag.jenssen@su.se

Allmänt om alkohol
Jenny Cisneros Örnberg, föreståndare, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn 08-16 36 03, e-post Jenny.Cisneros@sorad.su.se

Den svenska sommaren

Camping, turism
Hege Høyer Leivestad, Socialantropologiska institutionen, tfn 08-16 26 84, mobil 070-744 01 65, e-post hege.leivestad@socant.su.se

Svenska traditioner
Jonas Engman, etnolog och folklorist, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap, tfn 08-674 7917,e-post jonas.engman@etnologi.su.se

Kemikalier i solkrämer
Magnus Breitholtz, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08-674 7241, e-post magnus.breitholtz@itm.su.se

Hav, vatten och Östersjön

Algblomning och övergödning
Ulf Larsson, systemekologi, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16  42 61, e-post ulf.larsson@su.se

Båtfärger
Britta Eklund, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08-674 7211, mobil 070- 604 7613, e-post britta.eklund@itm.su.se

Havsförsurning
Mats Björk, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 38 46, e-post mats.bjork@su.se

Hydrologi, Östersjön och gifters spridning i vatten
Gia Destouni, professor i hydrologi, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 47 85, e-post georgia.destouni@natgeo.su.se

Skarvöar
Skarvöar är de öar där skarvarna har sina kolonier. Dessa brukar vara omdiskuterade eftersom skarvarnas bajs dödar vegetationen och dessutom luktar illa.

Peter Hambäck, professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 12 88, e-post peter.hamback@su.se

Torsk i Östersjön
Sture Hansson, marinekologi, Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn 08-16 4248, mobil 070-814 05 99, e-post sture.hansson@su.se

Tång
Lena Kautsky, professor emerita, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn 08-16 28 59, mobil 070-656 40 30, e-post lena.kautsky@su.se

Klimat och klimatpåverkan

Allmänt om väder, klimat, klimatförändringar
Caroline Leck, professor kemisk meteorologi, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 54, e-post lina@misu.su.se

Michael Tjernström, professor gränsskiktsmeteorologi, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 31 10, e-post michaelt@misu.su.se

Gunilla Svensson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 37, e-post gunilla@misu.su.se

Johan Nilsson, professor, Meteorologiska institutionen, tfn 8-16 17 36, e-post nilsson@misu.su.se

IPCC-rapporten och klimatfrågor
En sammanfattning av IPCC-rapporten kommer i september-oktober 2014. Johan Kleman har en övergripande kunskap om klimatfrågan efter sina fem år som ledare för Bolincentret.

Johan Kleman, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 4767, mobil 070-796 82 03, e-post johan.kleman@natgeo.su.se

Ozonlagret
Kevin Noone, professor kemisk meteorologi, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08-674 7543, e-post zippy@itm.su.se

Jacek Stegman, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 24 08, mobil 070-483 30 44, e-post jacek@misu.su.se

Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 43 54, e-post lina@misu.su.se

Sydtoppen och glaciärer
I slutet av augusti 2014 mäts Sveriges högsta topp, Sydtoppen. Sydtoppen är en glaciär som har smält under de senaste åren. Frågan är hur det ser ut i år, är den fortfarande Sveriges högsta topp?

Gunhild Rosqvist, professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation, mobil 0702-29 34 04, e-post gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Stockholms miljöläge

Luften i Stockholm
Christer Johansson, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08-674 72 76, mobil 0709-38 30 86, e-post christer.johansson@itm.su.se

Miljöföroreningar, Stockholms vatten
Dag Broman, professor, föreståndare, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08-16 40 18, e-post dag.broman@itm.su.se

Sommarens djur

Bengt Karlsson, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 39, e-post bengt.karlsson@zoologi.su.se

Birgitta Tullberg, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 36, e-post birgitta.tullberg@zoologi.su.se

Sören Nylin, professor, Zoologiska institutionen, tfn 08-16 40 33, e-post soren.nylin@zoologi.su.se

För frågor om djur och insekter, kontakta även Jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tfn 08-5195 4138, e-post jourhavande.biolog@nrm.se

Sommarens växter och odling

Känsliga ängsväxter i Stockholms skärgård
Sara Cousins, professor i naturgeografi, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 4767, e-post sara.cousins@natgeo.su.se

Stadsodling
Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 49 54, e-post christina.schaffer@natgeo.su.se

Simon Johansson, Socialantropologiska institutionen, e-post simon.johansson@socant.su.se. Saknar för närvarande telefon, för brådskande ärenden kontakta kommunikatör Lina Lorentz på tfn 08-16 36 35.

Sommarens växter
Bergianska trädgårdens botanister svarar på frågor om växter. Under sommaren finns följande botanister på plats:

V. 26: Lars-Gunnar, tfn 08-545 91705, e-post larsgunnar@bergianska.se
V. 27: Lars-Gunnar tfn 08-545 91705, e-post larsgunnar@bergianska.se och Kerstin tfn 08-545 91706, e-post kerstin@bergianska.se
V. 28: Kerstin tfn 08-545 91706, e-post kerstin@bergianska.se
V. 30-31: Gunvor tfn 08-545 91708, e-post gunvor@bergianska.se
V. 32: Gunvor tfn 08-545 91708, e-post gunvor@bergianska.se och Lars-Gunnar tfn 08-545 91705, e-post larsgunnar@bergianska.se

För frågor om odling hänvisas till FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR), tfn 018-15 26 00, e-post radgivning@for.se

Skilsmässor

Effekterna av skilsmässor
Michael Gähler, Institutet för social forskning (SOFI), tfn 08-16 25 41, e-post Michael.Gahler@sofi.su.se

Vilka skiljer sig och varför?
Juho Härkönen, Sociologiska institutionen, tfn 08-16 31 89, e-post juho.harkonen@sociology.su.se

Stress

Stress under semestern
Giorgio Grossi, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-5537 8905, e-post giorgio.grossi@stressforskning.su.se

Balansen mellan arbetsliv och privatliv
Constanze Leineweber, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-55 37 89 37, e-post constanze.leineweber@stressforskning.su.se

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, mobil 073-707 89 26, e-post hugo.westerlund@stressforskning.su.se

Allmänt om stress, samt trötthet och sömn
Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, tfn 08-5537 8947, mobil 0737-078 928, e-post torbjorn.akerstedt@stressforskning.su.se

Information och tips vad gäller stress i samband med semestern
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.127769.1363085244!/menu/standard/file/Semester.pdf

Aktuella omvärldsfrågor


Almedalen – Stockholms universitet

”Lärare 3.0 – säkrad uppdatering hela yrkeslivet” är titeln på Stockholms universitets almedalsseminarium om hur den professionella kompetensutvecklingen för lärare av flera skäl bara fungerar delvis. Återkommande uppdatering är nödvändig i en ständigt föränderlig värld. Seminariet visar hur detta kan ske med fokus på både de enskilda lärarna, skolorna och kommunerna.

Östersjön står i centrum under årets Almedalsvecka. Stockholms universitets Östersjöcentrum deltar bland annat med forskningsfartyget Aurelia i Visby hamn den 1-3 juli. Universitetet medverkar med flera seminarier. Dessutom deltar universitetets forskare och andra experter som inbjudna talare i seminarier, debatter och program hos andra arrangörer.

Mer om Stockholms universitet i Almedalen:
http://www.su.se/om-oss/evenemang/almedalsveckan

Ryssland

Rysk politik
Daniel Tarschys, Statsvetenskapliga institutionen, tfn 08-16 15 78, mobil 0737-07 85 06, e-post Daniel.Tarschys@statsvet.su.se

Bertil Nygren, Statsvetenskapliga institutionen, tfn 08-16 26 04, e-post Bertil.Nygren@statsvet.su.se

Anke Schmidt-Felzmann, Statsvetenskapliga institutionen, tfn 08-16 30 88, e-post anke.schmidtfelzmann@statsvet.su.se

Folkrätt
Said Mahmoudi, Juridiska institutionen, tfn 08-16 26 10, e-post said.mahmoudi@juridicum.su.se

Swerus-C3 – forskningsexpedition

Swerus-C3 är en svensk-rysk-amerikansk forskningsexpedition som kommer genomföras sommaren 2014. Syftet är bland annat att studera hur Arktis miljö och klimat utvecklats ur både kortare och längre tidsperspektiv. Resultatet av tidigare expeditioner har fått stor uppmärksamhet.

Expeditionen genomförs i två etapper och av två forskningsgrupper. Den första ger sig av 3 juli. Den 20 augusti sker ett byte i Barrow då den andra delen av expeditionen (som sedan är åter i oktober) inleds. 

Forskningsledare
Örjan Gustafsson, professor, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), tfn 08- 74 73 17, e-post orjan.gustafsson@itm.su.se

Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, tfn 08-16 47 19, e-post martin.jakobsson@geo.su.se

Valet 2014

Allmänt om valet
Marja Lemne kan kommentera de flesta frågorna kring och om valet 2014. Hon har lång erfarenhet av statsförvaltning och departementsarbete. I hennes avhandling diskuterar hon distansen mellan människan och tjänstemännen som styr i politiken. Marja Lemne är aktiv inom politiken och kommer att följa aktiviteterna inför valet 2014.

Marja Lemne, Statsvetenskapliga institutionen, tfn 08-16 31 14, mobil 0707-608 591, e-post marja.lemne@statsvet.su.se

Kvinnor i politiken, jämställdhet inom politiken, jämställdhetspolitik
Christina Alnevall, Statsvetenskapliga institutionen, mobil 0706-77 88 86, e-post christina.alnevall@statsvet.su.se


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.