Skip to main content

Starkt samband mellan rattfylleri och totalkonsumtionen av alkohol

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2013 08:00 CET

En ökad alkoholkonsumtion innebär också ett ökat rattfylleri. Det visar en ny studie som publiceras online den 6 mars i den vetenskapliga tidskriften Addiction. Resultaten visar att förändringarna i rattfylleriets omfattning är starkt kopplade till trender i den totala alkoholkonsumtionen.

– En ökning av totalkonsumtionen med 1 procent ledde till en ökning i rattfylleri med 2 procent i Norge och 1,5 procent i Sverige, säger Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Studien visade ett starkt samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och omfattningen av rattfylleri både i Sverige och Norge.

– Utvecklingen i rattfylleri i de båda länderna följde konsumtionsutvecklingen i såväl uppgångar som nedgångar, säger Thor Norström.

En restriktiv alkoholpolitik kan begränsa alkoholskadorna
Tidigare forskning har påvisat samband mellan totalkonsumtionen av alkohol och en lång rad skador, till exempel våld, självmord och olika former av sjuklighet och dödlighet.

– Denna studie förlänger skadelistan och visar att även rattfylleriets omfattning kan begränsas genom en restriktiv alkoholpolitik som håller tillbaka alkoholkonsumtionen, säger Thor Norström.

Om studien
Resultatet baseras på analyser av tidsseriedata för alkoholförsäljning och rattfylleri i Norge och Sverige under perioden 1957 till 1989. En period då man hade en enhetlig rattfyllerilagstiftning i båda länderna.

Thor Norström vid Stockholms universitet har genomfört studien tillsammans med Ingeborg Rossow vid Statens institutt for rusmiddelforskning i Norge. Artikeln ”Population drinking and drink driving in Norway and Sweden: an analysis of historical data 1957–89” publiceras online i Addiction den 6 mars 2013.

För ytterligare information Thor Norström, professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, tfn 08-16 2314, mobil 0707-10 3571, e-post: totto@sofi.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera