Skip to main content

Stockholms universitet blir miljöcertifierat

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 11:09 CEST

Det är nu klart att Stockholms universitet blir miljöcertifierat. Certifieringen innebär att universitetet löpande arbetar proaktivt med miljöfrågorna för att ständigt förbättra sitt miljöarbete.

Miljöcertifieringen gör det enklare för studenter, forskare och övriga medarbetare att agera miljövänligt. I och med att miljöarbetet är integrerat i det vardagliga arbetet skapas förutsättningar att vara mer miljövänlig, tillgång till ekologisk frukt och möjlighet att återvinna är två exempel. Certifieringen innebär också att studenter och andra intressenter får en större insyn i miljöarbetet och att inslag av miljö och hållbar utveckling i utbildning och forskning synliggörs bättre. Miljö- och hållbarhetsfrågor kommer också att vägas in i olika beslutsprocesser i de fall där det är relevant, såsom i ny- och ombyggnationer och val av kurslitteratur.

– Stockholms universitet bedriver stark forskning och utbildning kring miljö och hållbar utveckling. Det praktiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor är en del i vårt aktiva samhällsengagemang. Att vi nu blir miljöcertifierade är ett kvitto på det långsiktiga och systematiska arbete vi bedriver, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

För närvarande arbetar universitetet med att ta fram en åtgärdsplan för energieffektivisering. Syftet är att minska universitetets elanvändning genom att öka medarbetarnas medvetenhet om elanvändning och miljöpåverkan. Universitetet arbetar också med att skapa en bortskänkes/bytes-sajt för återanvändning av möbler och annat material.

– Medarbetarnas delaktighet och engagemang i miljöarbetet har varit en förutsättning för att lyckas i arbetet inför miljöcertifieringen, säger Astrid Söderbergh Widding.

Certifieringen är gjord enligt de internationella miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS och genomförs på universitetets uppdrag av det ackrediterade certifieringsorganet BMG Trada Certifiering AB.

Mer information om miljöcertifieringen finns på universitetets medarbetarwebb.

För ytterligare information
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, nås via presstjänsten, tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se
Jenny Lilliehöök, miljökoordinator på Stockholms universitet, tfn 08-16 39 88, e-post jenny.lilliehook@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.