Skip to main content

Stockholms universitet får första inkubatorn för sociala innovationer

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 11:05 CEST

En ny inkubator för stöd till sociala innovationer skapas vid Stockholms universitet. Det blir resultatet när SU Innovation nu får tre års finansiering av Svenska ESF-rådet. En social innovation är en ny idé som förbättrar välfärd och hälsa hos en individ, en gemenskap eller hela samhället. Den nya inkubatorn ska ta fram ett strukturerat och dokumenterat arbetssätt för utveckling av personer och idéer i samhälls- och välfärdsinnovationer.

SU Innovation, dotterbolag till Stockholms universitet Holding AB, är till för unga entreprenörer och erbjuder genom sin inkubator redan idag affärsutvecklingsstöd kring tjänsteinnovationer. Den nya inkubatorn kommer att stötta de sociala entreprenörerna i att utveckla sin innovation affärsmässigt genom att coacha i alltifrån affärsstrategi, prissättning, paketering, marknadsföring, finansiering och legala aspekter.

– Inom Stockholms universitet finns sedan länge ett intresse och en erfarenhet av att arbete med samhälls- och välfärdsområdet, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet. Med den nya satsningen ges studerande och forskare från de humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna ett större utrymme att skapa nya företag baserade på sociala innovationer,

Det nya projektet ska bli ett ledande center för kompetensutveckling inom social innovation genom både utbildning och praktiskt stöd. Inkubatorn kommer att bygga på SU Innovations kunnande, erfarenhet och nätverk inom denna typ av innovationer. I samarbete med ytterligare aktörer ska strukturkapitalet från det nya arbetssättet sedan spridas till andra miljöer.

– ESF-rådets beslut är oerhört glädjande. Nu kan vi göra en rejäl satsning på att utveckla vår kompetens och våra verktyg för ett skräddarsytt stöd till sociala entreprenörer. Den kompetens vi byggt upp för tjänsteinnovationer kan nu ytterligare spetsas för sociala innovationer, säger Ulf Eriksson, VD på SU Innovation och projektledare för den nya satsningen.

– Vi ser ett stort behov av stöd för sociala innovationer, ett område som blir allt viktigare i vårt samhälle. Att SU Innovation nu ska leda det arbetet är mycket positivt, säger Elisabeth Ramel, Samordnare på Svenska ESF-rådet.

Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. www.esf.se

SU Innovation
SU Innovation stödjer forskare och studenter vid Stockholms universitet att nå snabbare och säkrare ut på marknaden. SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitet Holding AB. Uppgiften är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har forskningsresultat de vill och kan nyttiggöra på en kommersiell marknad. SU Innovation arbetar även för att uppmuntra och inspirera studenter till entreprenörskap samt att stödja och vägleda studenter att utveckla affärsidéer till sunda, kundstyrda och därmed intäktsbaserade företag. www.innovation.su.se

Ytterligare information
Ulf Eriksson, VD SU Innovation
Mobil: 0703-999 625
ulf.eriksson@innovation.su.se

Elisabeth Ramel, samordnare, Svenska ESF-rådet
Tel: 08-457 33 21
E-post: elisabeth.ramel@esf.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera