Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms universitet gör mer forskning tillgänglig för alla

De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i tidskrifter som är öppna för alla, så kallad ren Open Access.

Sveriges forskningsbibliotek har genom det nationella konsortiet Bibsam sagt upp sitt avtal med förlaget Elsevier från den första juli. Detta eftersom parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar lösning för en övergång till öppen vetenskap, det vill säga att forskningsresultat ska publiceras öppet tillgängliga för alla. Stockholms universitet kommer därför att använda de pengar som sparas in på det uppsagda avtalet för att stödja de av universitetets forskare som vill publicera sig i rena Open Access-tidskrifter.

– En omställning till öppen tillgång kräver en annan publiceringskultur, och genom denna satsning vill vi stödja den nödvändiga omställningen av systemet. Ytterst är det en demokratifråga att forskningens resultat kan spridas öppet, säger rektor Astrid Söderbergh Widding, som även är ordförande i Bibsamkonsortiet.

Enligt forskningspropositionen är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras till år 2026. Alla aktörer inom forskningssystemet har ett gemensamt ansvar för att målbilden uppfylls, men i dagens system betalar Stockholms universitet stora avgifter till förlagen både för att läsa och publicera artiklar, vilket i längden inte är ekonomiskt hållbart.

– Övergången till öppen vetenskap går för långsamt och publiceringen i hybridtidskrifter, där man publicerar enstaka artiklar Open Access i en annars prenumerationsbaserad tidskrift, driver inte på utvecklingen tillräckligt snabbt, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek och vice ordförande i Bibsamkonsortiet.

Sedan tidigare har forskare knutna till Stockholms universitet möjlighet att publicera sig till rabatterat pris eller helt utan avgift i Open Access- eller hybridtidskrifter hos vissa förlag genom avtal som universitetet förhandlat fram. Att Stockholms universitet nu väljer att lägga pengarna som skulle ha gått till avtalet med Elsevier på att premiera rena Open Access-publiceringar är ytterligare ett stort kliv framåt.

– Det är dags att biblioteken börjar att ställa om sina förvärvsbudgetar till att betala för publicering istället för läsning. Med denna satsning är vi ytterligare ett steg på vägen mot målbilden 100 procent öppen tillgång, säger Wilhelm Widmark.

Kontakt:

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek, epost: wilhelm.widmark@su.se, telefon: 08-16 27 33

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90