Skip to main content

Stockholms universitet tar plats i världen – satsar 100 miljoner på internationella relationer

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:30 CEST

25 nya postdoktoranställningar för internationella studenter, ett institut för avancerade studier och ett särskilt program för samarbete med utvalda universitet. Det blir en del av resultatet då Stockholms universitet satsar 100 miljoner kronor i syfte att stärka de internationella relationerna.

Genom en satsning på internationell rekrytering av framstående forskare och studenter, internationella utbyten och ökade samarbeten avser Stockholms universitet att stimulera den akademiska miljön och stärka universitetets ställning på den internationella marknaden.

– Stockholms universitet ligger bland världens 100 främsta lärosäten idag. Satsningen görs i syfte att förstärka denna ställning ytterligare för att möta dagens krav i en global forsknings och utbildningsvärld. En internationellt präglad akademisk miljö är viktig för att höja kvaliteten i både forskning och utbildning. Det innebär att såväl forskare som lärare och studenter måste ges möjlighet till internationella utbyten, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Förutom en utlysning av 25 tvååriga postdoktoranställningar och rekrytering av internationella forskare inrättas ett institut för avancerade studier som ska vara öppet för 15-20 gästforskare. Institutet ska genomsyras av möten mellan aktiva forskare från olika områden och på så sätt skapa ett vetenskapligt mervärde för universitetet.

– Den höga vetenskapliga kvaliteten vi idag har vid universitetet behöver också stimuleras av internationella perspektiv på hemmaplan. Därför inrättar vi ett institut med inspiration från Princeton, som är det mest kända exemplet, säger Astrid Söderbergh Widding, vicerektor vid Stockholms universitet.

En internationellt präglad akademisk miljö förutsätter både in- och utresande studenter och lärare. I syfte att stimulera utbyte kommer 50 sabbatsterminer för lärare utlysas. Det ger lärare möjlighet att helt fokusera på sin forskning och bredda sitt internationella perspektiv en eller två terminer vid utländskt universitet. Stärkt stöd kommer också ges till institutioner som rekryterar internationella studenter. Satsningen ska även främja utbyten genom att stärka samarbetet med prioriterande partneruniversitet. Ett särskilt program upprättas för utökat samarbete med ett begränsat antal prioriterade partneruniversitet. Ett exempel där Stockholms universitet etablerat ett nära samarbete är University of Illinois. Programmet omfattar ömsesidigt utbyte av studenter, forskare, lärare, doktorander och personal.

För ytterligare information kontakta
Presstjänsten, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy