Skip to main content

Stockholms universitets hedersdoktorer 2012

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 08:45 CEST

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer. Bland årets hedersdoktorer finns bland andra Katherine Freese som är en av världens mest kända astropartikelfysiker och kartografen Lars Granath vars sjökort gjort ”skärgården dubbelt så stor”. På det juridiska området har Annette Kur och David B. Wilkins utsetts. Inom humaniora Marjatta Hietala och Milton Núñez. På det naturvetenskapliga området är förutom redan nämnda Katherine Freese och Lars Granath även Ray Dixon och Isabella Raffi utsedda. På det samhällsvetenskapliga området utses Keith Banting. Mer om hedersdoktorerna och kontaktuppgifter följer nedan.

Juridik
Annette Kur är professor i immaterialrätt vid Münchens universitet och enhetschef vid Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law i München (MPI). Hon är Yong Shook Ling IP Professor vid National University of Singapore. Professor Kur har arbetat som rådgivare till Amerikan Law Institute.
För kontakt med Annette Kur vänligen kontakta Jan Rosén, Juridiska institutionen, Stockholms universitet: 08-16 3646 alt 0733 426636 Jan.Rosen@juridicum.su.se.

David B. Wilkins är Lester Kissel professor i rättsvetenskap vid Harvard Law School där han även har tjänstgjort som chefredaktör för Harvard Law Review. Han har bland annat arbetat för Supreme Court Judge Thurgood Marshall i United States Supreme Court.  David B. Wilkins har utförligt behandlat advokaternas verksamhet, med betoning på färgade och kvinnliga advokaters erfarenheter i företagens advokatbyråer.
För kontakt med David B. Wilkins vänligen kontakta Mauro Zamboni, Juridiska institutionen, Stockholms universitet: 08-16 2241, Mauro.Zamboni@juridicum.su.se.

Humaniora
Marjatta Hietala tillhör de ledande historikerna i Europa, med en mycket omfattande verksamhet såväl nationellt som internationellt. Hon är professor i allmän historia vid Tammerfors universitet och var tidigare verksam vid Joensuu universitet och vid Finlands akademi. Marjatta Hietala är som första kvinna ordförande för världshistorikerorganisationen Comité international des Sciences Historiques.
För kontakt med Marjatta Hietala vänligen kontakta: Lars Nilsson, Historiska institutionen, Stockholms universitet: 08-16 3394 alt 0706713143 Lars.Nilsson@historia.su.se

Milton Núñez är professor i arkeologi vid universitetet i Uleåborg, disputerad vid University of Calgary. Professor Núñez har byggt upp ämnet arkeologi i Uleåborg och där utvecklat ämnena osteologi och laborativ arkeologi. Sedan många år har Milton Núñez även haft stor betydelse för det osteoarkeologiska ämnet och har utgjort en inspiration för den laborativa arkeologin vid Stockholms universitet.
För kontakt med Milton Núñez vänligen kontakta Jan Storå, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet: 08-16 12 87 eller 0706 052 293, jan.stora@ofl.su.se

Samhällsvetenskap
Keith Banting har en mycket omfattande vetenskaplig produktion som bland annat behandlar invandring, integration och utformningen av välfärdsstaten. Han är professor i statsvetenskap vid Queen’s University, Kingston, Ontario och innehavare av Queen’s Research Chair in Public Policy. Keith Banting är medlem av Scientific Advisory Board för Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier, SULCIS, och har vid många tillfällen besökt Stockholms universitet.
För kontakt med Keith Banting vänligen kontakta Professor Eskil Wadensjö, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet: 08-16 3448 alt 070 3148088 Eskil.Wadensjo@sofi.su.se

Naturvetenskap
Ray Dixon
är professor i molekylär mikrobiologi vid John Innes Centre i Storbritannien. Professor Dixon har under fyra decennier varit världsledande inom forskning som avser regleringen av genuttryck, med särskilt fokus på gener som kodar för proteiner i kvävemetabolismen i bakterier.
För kontakt med Ray Dixon vänligen kontakta, Stefan Nordlund, Institutionen för biokemi och biofysik Stockholms universitet: 08-16 2932, 070 560 8352, Stefan.Nordlund@dbb.su.se 

Katherine Freese
är en av världens mest kända astropartikelfysiker. Hon har gjort banbrytande insatser framför allt rörande universums mörka energi och mörka materia, två av de största problemen inom kosmologin. Hon har bland annat föreslagit modeller för den kosmologiska snabba utvidgningen (inflationen) i det tidiga universum, och har givit sinnrika förslag om hur den mörka materian skulle kunna detekteras, metoder som nu används runt om i världen.
För kontakt med Katherine Freese vänligen kontakta Lars Bergström, Fysikum, Stockholms universitet: 08-55378725, lbe@fysik.su.se  

Lars Granath är kartograf vars specialsjökort anses ha gjort ”skärgården dubbelt så stor”. Lars Granath har utvecklat en unik metodik för sjömätning av grunda vattenområden med fjärranalysteknik. Metodiken är av stor betydelse för fritidsbåtar i många av våra för friluftslivet mest attraktiva skärgårdsområden och insjöar. Lars Granath har byggt upp och bedrivit undervisning i ämnet kartografi, bedrivit forskning inom flygbilds- och fjärranalysområdet och därefter framgångsrikt kommersialiserat sina upptäckter. Hans specialsjökort har både gjort tidigare svårnavigerade områden tillgängliga och båtlivet säkrare. Han har även författat flera guideböcker över skärgård och skärgårdshamnar och tidigare belönats med såväl innovationspriser som kartografiska priser.
För kontakt med Lars Granath vänligen kontakta Johan Kleman, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet: 08-16 4813, Kleman@natgeo.su.se

Isabella Raffi är professor och en av världens ledande experter på en huvudgrupp av sedimentbildande marina växtplankton, kokkolitoforider (kalknannoplankton), och deras taxonomi, evolution, paleoekologi och biokronologi. Isabella Raffi har lämnat avgörande vetenskapliga bidrag inom kenozoisk, det vill säga de senaste 66 miljoner åren,  marin biostratigrafi och till framväxten av den kenozoiska erans alltmer precisa geologiska tidsskala som bygger på Milankovitch-cykler och deras återspegling i djuphavssedimenten. Dessa ger högt tidsupplösta och precisa kronologier.
För kontakt med Isabella Raffi vänligen kontakta Jan Backman, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet: 08-164720,backman@geo.su.se

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 28 september. För frågor om promoveringen kontakta Inga Horndahl vid sektionen för Konferensservice vid Stockholms universitet: 070-5679780 anknytning 08-16 2280.

 

 

 

 

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera