Skip to main content

Studenter får betala ny svensk master-utbildning

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 12:02 CEST

Ökad social snedrekrytering och försämrad kvalitet i undervisningen. Det blir konsekvenserna av den förestående förlängningen av universitetens grundutbildning om inte anslag och studiestöd förstärks.

Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet, och Christian Camitz, ordförande i Stockholms universitets studentkår, varnar för de ekonomiska konsekvenserna av den förestående förlängningen av universitetens grundutbildning till en femårig internationellt gångbar master-examen. Utvecklingen finns beskriven i utbildningsdepartementets förslag till nytt examenssystem, Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen i svensk belysning (Ds 2004:2), som nu är ute på remiss. Tanken bakom Bolognaprocessen är ett enhetligt europeiskt examenssystem med bland annat femåriga master-examina.

_ Svenska examina måste anpassas till internationell standard. Däremot verkar inte utbildningsdepartementet, och dess chef Thomas Östros, inse de ekonomiska konsekvenserna för svenska studenter och lärosäten eftersom det inte föreslår några extra pengar, säger Kåre Bremer och Christian Camitz. Om universitet och högskolor ska klara Bolognamodellens utbyggnad av grundutbildningen ”inom ramen för befintliga resurser” blir det på bekostnad av kvaliteten. Nedskärningar i undervisning och platser är att vänta.

För studenterna blir de ekonomiska konsekvenserna än värre. De kommer att tvingas ta studielån i fem år. Studenterna får betala det femte studieåret med större studieskuld.
Bolognamodellens femåriga master-examen kräver en utbyggnad av de återbetalningsfria studiemedlen. Sker inte detta kommer färre att läsa till master-examen. Dessutom riskerar förslaget att förvärra den sociala snedrekryteringen. Andelen studenter med arbetarbakgrund är redan idag lägre än andelen med arbetarbakgrund i den totala befolkningen. Utan förstärkning av studiestödet blir det de välbesuttna som har råd att läsa till master och doktor.

- För att mildra dessa effekter föreslår utbildningsdepartementet att det även ska finnas en svensk fyraårig ”master light” i enlighet med dagens system. Det är en dålig lösning. Den innebär fortsatt osäkerhet om vad en svensk magisterexamen egentligen är värd, till skada för de svenska universitetens och de svenska studenternas internationella anseende, säger Kåre Bremer och Christian Camitz.


Debattartikel av Kåre Bremer och Christian Camitz i Svenska Dagbladet 24 maj 2004. Läs mer på www.svd.se under rubriken Östros sorterar studenter.

För mer information:
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, tfn 08-16 22 71 eller 0733-66 91 69
Christian Camitz, ordförande Stockholms universitets studentkår, tfn 08-674 62 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy