Skip to main content

Torrtåliga arter frodas trots att regnen återvänder i Sahel

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 12:02 CEST

Efter den förödande torkan på 70- och 80-talet i Sahel-regionen söder om Saharaöknen har nu växtligheten återhämtat sig. Det som förvånar forskarna är att trots att det nu regnar mer och har blivit grönare så är det framförallt de mer torrtåliga arterna som frodas istället för den träd- och buskvegetation som länge har varit karakteristisk för området. Det visar en studie från Stockholms universitet som nu publiceras i tidskriften Land Use Policy. Slutsatsen är att inte bara nederbörd utan även jordbruk och människors brukande av skog och mark, påverkar hur Sahel-regionens växter återhämtar sig.

Det förväntade mönstret är att ett torrare klimat gör att torrtåliga arter breder ut sig, och att ett våtare klimat gör det möjligt för arter som kräver mer regn att frodas. En ny studie visar dock på motsatt effekt; att mer torrtåliga arter sprider sig, trots att det regnar mer. Detta visar att den ökande grönskan i Sahel-regionen inte bara kan förklaras med att det regnar mer, vilket tidigare har varit den dominerande förklaringen.

– Det vi ser är början på en relativt dramatisk förändring av det traditionella skogsjordbrukslandskapet i området. Även om det ännu inte går att säga exakt vilka konsekvenser det får för lokal försörjning och naturvård, så är det viktiga frågor som vi arbetar vidare med. Genom att till exempel undersöka vad befolkningen i området använder olika träd och buskar till och hur landskapet förändras kan vi bättre förstå hur markanvändning, samhällsförändring, klimat och ekosystem samverkar, även på sätt som kan vara oväntade, säger Lowe Börjeson, docent vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Studien pekar på att en förståelse för hur människors användande av landskapet samverkar med klimat och ekosystemprocesser är viktig för organisationer som vill utforma strategier för anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald och främjande av lokala näringar i en av världens fattigaste regioner.

Fakta om Sahelregionen

Sahelregionen är en halvtorr gränszon i Afrika söder om Sahara och norr om de mer bördiga områdena söderut. Sahel sträcker sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och in i Sudan. Större delen av Sahelregionen består av savann.

De återkommande perioderna av torka under 70- och 80-talen hade katastrofala följder för jordbruket, djurhållning och miljön i området med omfattande svält som följd. Torkan i regionen gav också upphov till en global diskussion och oro för ”ökenspridning” som ett växande miljöproblem. På senare år har forskning dock visat att området sedan 1980-talet istället har blivit grönare och att vegetationen har återhämtat sig.

Mer om studien

Studien, ”Drought tolerant species dominate as rainfall and tree cover returns in the West African Sahel”, som är publicerad i Land Use Policy finns att läsa här.

Hanna Sinare som har deltagit i studien ovan disputerar den 11 november kl. 10 med avhandlingen “Benefits from ecosystem services in Sahelian village landscapes”. Avhandlingen behandlar närliggande frågor som studien ovan. Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

För ytterligare information

Lowe Börjeson, docent, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post lowe@su.se, mobil 0768-15 34 39, tfn 08-16 48 48.

Elin Enfors Kautsky, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, e-post elin.enfors@su.se, mobil 070-444 68 68.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.