Skip to main content

Två av fem i äldreomsorgen vill sluta

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 08:05 CET

En ny forskningsstudie visar att två av fem som arbetar i äldreomsorgen under det senaste året allvarligt funderat på att lämna sitt arbete. Det fysiskt och psykiskt tunga arbetet gör att många dagligen upplever trötthet och värk samt känner sig psykiskt uttröttade. Många av de som är med i studien uttrycker att de gärna vill arbeta i äldreomsorgen men vet inte om de orkar. 

Den nya studien från doktoranden Anneli Stranz vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet jämför arbetsvillkor i äldreomsorgen i Danmark och Sverige.

- Det finns flera studier som visar på att äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor hänger tätt samman med den omsorg som kan ges till de äldre. Om en majoritet av personalen dagligen känner sig trötta och utslitna på grund av resursbrister i arbetet kan man fråga sig hur de ska kunna vara lyhörda för och uppmärksamma de äldres behov. Studien visar också att många upplever att arbetsvillkoren och möjligheten att ge de äldre den omsorg som behövs har försämrats under senare år, säger Anneli Stranz. 

Jämförelserna mellan länderna visar att den fysiska arbetstyngden och de äldres behov är mer omfattande i den svenska äldreomsorgen. Detta innebär till exempel att den svenska äldreomsorgspersonalen i högre omfattning flyttar och lyfter tungt under ett arbetspass. I Danmark är det vanligare att arbeta utan full personalstyrka vilket 25 procent av de som besvarat enkäten uppger att de gör dagligen. Brister i det dagliga arbetet leder till att omkring en fjärdedel av alla respondenter oftast känner sig otillräckliga i relation till den som de hjälper.

- Personalen beskriver en pressad arbetssituation där allt ska göras snabbare vilket försätter personalen i en sårbar position. De försöker ge en god omsorg samtidigt som de yttre villkoren är otillräckliga. Flera av bristerna, som personalbrist och otillräckliga hjälpmedel vid tunga lyft, som delvis tycks permanentats i äldreomsorgen kan bidra till en försämrad hälsa för personalen. Många av studiens respondenter vill gärna arbeta kvar i äldreomsorgen men uttrycker en ovisshet över om de orkar, med hänvisning till om deras kroppar håller för det, säger Anneli Stranz.  

Anneli Stranz menar att personalens kroppar är deras främsta arbetsredskap och därmed bärare av arbetets villkor. Något som bör uppmärksammas för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och en möjlighet att ge de äldre en värdig omsorg.

För ytterligare information:
Anneli Stranz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet tfn 08-674 73 73 alt 0703-093758 epost anneli.stranz@socarb.su.se


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera