Skip to main content

Ungas medievanor – en utmaning för Public Service

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 08:02 CEST

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publikens intresse och förbli en relevant aktör i det nya medielandskapet? Den frågan kommer att diskuteras ingående på EBU:s konferens Knowledge Exchange 2014, som arrangeras i samarbete med Stockholms universitet, den 6 oktober.

Medieforskare, journalister och programansvariga vid Europas Public Service-kanaler samlas på Norra Latin i Stockholm för att diskutera konferenstemat ”Reaching Young Audiences: The Fragmented Media Landscape as an Opportunity for Public Service Media”. Syftet med konferensens är att låta experter på området samlas för att sprida kunskap, generera idéer och initiera samarbeten som kan bidra till ökad konkurrenskraft i kampen om de unga tittarna och lyssnarna.

Om hur ungas medievanor genomgått en dramatisk förändring på kort tid berättar professor Jacob Bjur, forskningschef på TSN-SIFO. Professor Ulla Carlsson, chef för NORDICOM, diskuterar demokratiaspekterna av det vikande intresset för Public Service bland ungdomar i Norden. Från Hans-Bredowinstitutet i Hamburg kommer Dr. Sascha Hölig som visar hur olika typer av mätningar används för att kartlägga ungdomars allt mer komplexa konsumtionsmönster av nyheter. Sharon Green och Lenja Faraguna, från Radio Results International, förklarar hur radion kan göras ”raw, real, rebel and relevant” för yngre lyssnare.

Konferensen anordnas av EBU (European Broadcasting Union) och är ett led i organisationens forsknings- och utvecklingsarbete.

För ytterligare information
Roberto Suarez Candel (EBU), tfnsuarez.candel@ebu.ch

Magnus Danielson, projektledare vid  Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, mobil 0765-779676, e-post magnus.danielson@ims.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera