Skip to main content

Unikt svenskt-grekiskt forskningssamarbete om klimat och miljö vid Medelhavet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:58 CET

Nu inleds ett unikt, nytt europeiskt forskningssamarbete. Det grekiska företaget TEMES, Academy of Athens och Stockholms universitet ingår ett gemensamt strategiskt partnerskap där etableringen av forskningsobservatoriet Navarino Environmental Observatory (NEO) i Messina, Grekland, ingår. Vid observatoriet, som tas i bruk nästa år, kommer forskning om klimat och miljö att bedrivas inom ramen för ett nytt forskningssamarbete, the NEO Research Program, i samarbete med Academy of Athens.

- Europeiska universitet uppmanas av sina regeringar att söka samarbetspartners i privat sektor. Detta kräver nytänkande i forskarvärlden. Genom ett aktivt sökande efter strategiska partners har vi funnit ett företag som vi bedömer har hög trovärdighet i klimat- och miljöfrågor, vilket är ett av våra ledande forskningsområden. Det är unikt och nytt att ett utländskt företag utan verksamhet i Sverige investerar i forskning vid Stockholms universitet. Det är mycket tillfredställande och intressant att samarbeta på denna nivå utan några ”pekpinnar” och utan några specifika krav på vad vi ska använda resurserna till eller hur forskningen ska bedrivas. Vi ser fram emot att ha TEMES som partner. Det är mycket positivt att Academy of Athens även är involverade. Det innebär nya spännande möjligheter till utbyte mellan forskare. Vår förhoppning är att NEO blir ett gott exempel på hur akademi och näringsliv kan samverka för hållbar utveckling, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Samarbetet gör det möjligt för de akademiska parterna att utveckla klimat- och miljöforskning i det känsliga Medelhavsområdet. Regionen är ett uppskattat rekreationsområde för många svenskar. För TEMES är samarbetet en del i dess ”Corporate Social Responsibility Program (CSR)” i vilket ett miljöprogram som är integrerat i dess affärsverksamhet ingår.

TEMES finansierar forskningsprogrammet med 17,5 miljoner SEK och tillhandahåller ett forskningsobservatorium i Costa Navarino, Messinien, Grekland, där forskare och studenter från både Stockholms universitet och Academy of Athens kommer att bedriva fältstudier. Observatoriet tas i bruk hösten 2010. Det sammanlagda finansiella värdet av samarbetet överskrider den direkta finansieringen av forskningsprogrammet. Dessutom kommer TEMES att finansiera en Natura hall för allmänheten i Costa Navarino, efter svensk "naturums-modell", för att öka intresset för natur och miljö.

- Valet av Grekland, Messinia och särskilt av Costa Navarino för Navarino Environmental Observatory är en stor ära för oss. Costa Navarinos mål är att vara en förebild för hållbar utveckling av turismen; ett mål vi strävar mot genom att - på såväl nationell som internationell nivå - samarbeta med ledande forskare, forskningsinstitutioner och ideella organisationer. Vi uppskattar att vara del av ett viktigt och innovativt samarbete med internationellt välkända akademiska institutioner och hoppas att vi på det här sättet bidrar till att agera mot klimatförändringarna, säger Achilles Constantakopoulos, VD vid TEMES.

- Målet för Academy of Athens, och visionen som en akademisk institution i Grekland, är att utveckla och sprida vetenskap, humaniora och konst. Samarbetet med Stockholms universitet stämmer väl överens med detta. TEMES delaktighet är central eftersom det är ovanligt att privata aktörer samarbetar med välrenommerade forskare i syfte att öka förståelsen för klimatförändringar och bidra till att utveckla miljöanpassad infrastruktur. Genom miljöanpassade initiativ och handlingar har TEMES gett möjlighet för två vetenskapliga institutioner att bedriva ledande och unik forskning kring klimatförändringar och dess effekter i det sårbara Medelhavsområdet. Satsningen innebär också en utveckling av forskningsmöjligheter och vetenskaplig potential i Grekland, säger Christos Zerefos, professor vid Academy of Athens.


TEMES SA

TEMES SA är en ledande utvecklare av semesteranläggningar i Medelhavsområdet. Costa Navarino i Messina är den främsta av dessa anläggningar. Kärnan i företagets affärsfilosofi är dess ansvarstagande i fråga om miljö och i sociala frågor. Syftet är att skapa en hållbar utveckling av turismen som är förenlig med destinationernas natur och traditioner.
Läs mer: www.costanavarino.com

Academy of Athens
Centret för miljö, hälsa och biofysik vid biomedicinska forskningsstiftelsen vid Academy of Athens har deltagit i ledande forskning kring ozon och globala förändringar under de senaste årtiondena. Biomedicinska forskningsstiftelsen, som drivs utan vinstsyfte, etablerades av Academy of Athens vars namn kan härledas till Platos akademi på 200-talet. Det finns således ett arv från världens första akademi. Centret har deltagit i ett flertal internationella forskningsprojekt och kampanjer.
Läs mer: www.academyofathens.gr

Stockholms universitet, Bert Bolin Centre for Climate Research
Bert Bolin Centre vid Stockholms universitet är ett ledande forskningsinstitut inom klimat- och miljöforskning. Bert Bolin, som avled 2007, var professor vid Stockholms universitet och en drivkraft bakom etableringen av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som tillsammans med Al Gore tilldelades Nobels fredspris 2007. Bert Bolin Centre för vidare Bert Bolins arv genom att bedriva grundläggande forskning kring kritiska processer inom klimatsystemen. Centret utvecklar ett omfattande forskningsprogram om såväl naturlig klimatutveckling och variation, som om människans allt mer ökande påverkan på klimatsystemen genom utsläpp av växthusgaser och aerosoler och förändringar i landanvändning, vegetation och hydrologi.
Läs mer: www.bbcc.su.se

För kontakter eller ytterligare information:
Marina Papatsoni, chef Marknad och kommunikation, TEMES S.A, tfn +30 210 949 0013, mobil +30 693 686 32 66, e-post mpapatsoni@temes.gr

Johan Kleman, professor i fjärranalys, Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholms universitet, mobil 070-796 82 03, e-post Kleman@natgeo.su.se

Karin Ulfsdotter Crépin, koordinator för strategiska partnerskap, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, mobil 070-48007 88, e-post karin.ulfsdotter.crepin@natgeo.su.se

Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@kommunikation.su.se

Professor Christos Zerefos, Academy of Athens, tfn +30 2108109190, mobil +30 6944 570099, email: zerefos@geol.uoa.gr.

För bilder kontakta: press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy