Skip to main content

Universum bildar gärna galaxer som Vintergatan

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2010 08:54 CEST

Galaxer som vår egen Vintergata bildas lätt och har också varit de största spiralgalaxerna i universum under nästan 4 miljarder år. Det visar en ny studie av docent Kambiz Fathi vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Undersökningen publiceras idag i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Astrophysical Journal Letters.

Astronomer tror att galaxer bildas genom ett komplicerat samspel mellan de processer som påverkar inte bara stjärnor och gas utan även supertunga svarta hål och möjligen också den mystiska mörka materia som omger varje galax och vars natur förblir oförklarad.

– Galaxbildningens historia säger oss något om de platser i universum där liv är möjligt, säger Kambiz Fathi. Stora galaxer, som Vintergatan, simmar i ett hav av många mindre galaxer och i denna process assimileras de små galaxerna ungefär på samma sätt som vid "fusioner och förvärv" på den internationella finansmarknaden.

– De nya resultaten visar att spiralgalaxerna, som till exempel Vintergatan, verkar ha fungerat på samma sätt, de har lätt kunnat bildas och har varit de största spiralformade galaxerna i universum under åtminstone de senaste 3,4 miljarder åren, säger Kambiz Fathi.

Sedan 1970-talet har astronomer känt till att antalet stjärnor i spiralgalaxernas centrala regioner aldrig blir mycket större än i Vintergatan. Denna övre gräns kallas Freemans lag efter den australiensiske astronomen Ken Freeman, som först beskrev detta. Astronomer har hittills undersökt Freemans lag för några tiotal galaxer. Kambiz Fathi har gjort en långt mer omfattande undersökning och visat att detta gäller mer allmänt än man tidigare trott.

Kambiz Fathi har mätt bilder av 30 000 galaxer med hjälp av resurser från Europeiska Virtuella Observatoriet. Det ger astronomer möjlighet att via internet och stora databaser återanvända och kombinera observationer från många olika teleskop på ett innovativt sätt.

Eftersom ljusets hastighet är ändlig ser vi avlägsna galaxer som de var när universum var yngre än det är nu. Denna effekt gör att astronomer kan undersöka hur universum och galaxer har förändrats genom att bara titta på objekt som ligger längre bort.

För var och en av de 30 000 galaxerna uppskattade Kambiz Fathi antalet stjärnor i de delar där spiralarmarna är framträdande. Vår egen sol intar just en sådan plats i Vintergatan.

Bildtext
Ett litet urval om 16 galaxer (av de 30 000 galaxer som analyserats av Kambiz Fathi) belyser den variationsrikedom som dessa galaxer har uppnått, trots deras likheter med Vintergatan. Foto: K.Fathi/Sloan Digital Sky Survey

Länk till tidskriften och artikeln
http://iopscience.iop.org/2041-8205/722/1/L120

Artikeln i pdf-format
http://arxiv.org/pdf/1009.2692

Vidare upplysningar
Docent Kambiz Fathi, Institutionen för astronomi, Stockholms universitet
Mobil: 0704-76 47 73
Tel +56 55 44 82 99. Telefonnumret går till APEX-observatoriet i Chile där Kambiz Fathi för ögonblicket befinner sig och kan användas ifall han ej nås på mobilen.
 E-post: kambiz@astro.su.se

http://www.apex-telescope.org/

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera