Skip to main content

Upptäckt ifrågasätter bilden av cellytan

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:27 CET

Forskare vid Stockholms universitet och Imperial College i London kan, tvärtemot rådande uppfattning, visa att cellytan som täcks av cellens plasmamembran inte är slät. De banbrytande resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods.

Alla celler avgränsas från sin omgivning av ett plasmamembran som till huvuddelen är uppbyggt av lipider, en typ av fetter. Trots att vi har en god kännedom om hur stora celler är vet vi väldigt litet om hur mycket plasmamembran de har.

Cellbiologer vid Stockholms universitet har i samarbete med forskare vid Imperial College i London studerat ytan hos levande celler med högupplösande jonkonduktansmikroskopi. De fann att cellytan som täcks av cellens plasmamembran är långt ifrån slät, inte ens lokalt, tvärtemot det antagande som utan undantag görs när diffusionsstudier av membranmolekyler tolkas. Forskningen visar vidare att celler har betydligt mer plasmamembran än vad som behövs för att enbart täcka dem. Genom simuleringar från celldata har forskarna visat att det som i en stor mängd vetenskapliga artiklar tolkats som anormal diffusion i själva verket orsakas av topografiska variationer. Fynden innebär att de modeller av cellytans organisation som dominerar är felaktiga.

- Vi kommer att arbeta vidare med att bestämma hur mycket plasmamembran celler har, hur dess organisation ändras när celler rör på sig och hur membrantopografi påverkar diffusion av membrankomponenter. Målet är att ta det stora steget från nuvarande tvådimensionella till tredimensionella membranmodeller, säger Ingela Parmryd, docent vid Wenner-Grens institut, Stockholms universitet, och seniorförfattare till artikeln.

Artikeln ”Plasma membrane topography and interpretation of single-particle tracks” är författad av Jeremy Adler (Uppsala universitet, tidigare Stockholms universitet), Andrew Shevchuk (Imperial College), Pavel Novak (Imperial College), Yuri Korcev (Imperial College) och Ingela Parmryd (Stockholms universitet). Den publiceras i Nature Methods Vol 7 Nr 3.

Ytterligare information

Ingela Parmryd, Avdelningen för cellbiologi vid Wenner-Grens institut, Stockholms universitet. Telefon: 08-163903, E-post: ingela.parmryd@wgi.su.se.

 

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy