Skip to main content

Utmaningar och dilemman i dagens äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:00 CET

Aula Svea

Valfrihet är det nya honnörsordet i äldreomsorgen – men finns det både vinnare och förlorare i kundvalssystemet som nu genomförs på bred front i Stockholm och övriga landet? Vilka utmaningar möter medelålders söner och döttrar när den offentliga äldreomsorgen minskar? Vilka dilemman ställs omsorgspersonal och handläggare inför när de ska balansera de äldres självbestämmande mot äldreomsorgens regler och rutiner, t ex i mötet med äldre personer med alkoholproblem?

Detta är frågor som belyses vid den forskardag om äldre och äldreomsorg som anordnas av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet den 6 mars 2013.

– Vi tycker det är angeläget och mycket stimulerande att på detta sätt få sprida information om vår pågående forskning till personer som sysslar med äldreomsorgen i sitt dagliga arbete och till en intresserad allmänhet, säger Gun-Britt Trydegård, forskare vid Institutionen för social arbete och inledningstalare vid forskardagen.

Temat är “Utmaningar och dilemman i dagens äldreomsorg”. Medverkar gör bland andra professorerna Evy Gunnarsson och Marta Szebehely vid Institutionen för socialt arbete.

Tid: 6 mars 2013 kl 12.30 – 15.30
Plats:
Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan) i Stockholm.
Program:
www.socarb.su.se/forskardag

Det är i år fjortonde gången som Institutionen för socialt arbete anordnar en forskardag om äldre och äldreomsorg. Det årliga evenemanget brukar locka 300-400 åhörare från olika verksamheter runt om i Sverige. Det är personer som har olika uppdrag inom äldreomsorgen som politiker, chefer, handläggare, strateger och utvecklingsledare men också representanter för myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen, Riksrevisionen, Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga organisationer och pensionärsföreningar.

Media är välkomna att delta.

För ytterligare information
Palle Storm, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, tfn 08-16 32 34, e-post palle.storm@socarb.su.se

Gun-Britt Trydegård, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, e-post gun-britt.trydegard@socarb.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy