Skip to main content

Vad är äkta? Forskare undersöker estetisk autenticitet i ny bok

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 08:03 CET

Att kalla något äkta, genuint eller autentiskt innebär för de flesta en positiv värdering. Men vad betyder autenticitet i estetiska sammanhang? Tretton unga forskare från forskarskolan i estetiska vetenskaper vid Stockholms universitet ger nu ut en bok som diskuterar frågan. Universitetet arrangerar också en konferens och ett samtal inför publik med boken som utgångspunkt.            

”Äkta”, ”genuint” eller ”autentiskt” signalerar att det som diskuteras inte är falskt, förvanskat eller manipulativt. Är det möjligt att uppnå någonting alltigenom genuint och vad skulle detta i så fall innebära? Texterna i den nya boken Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik spänner över hela den västerländska kulturhistorien – från antiken och renässansen via romantiken till modernismen och samtiden. Här diskuteras estetisk teori och praktik inom litteratur, bildkonst, musik, foto, mode, plastikkirurgi, rättegångar och fiktiva bloggar. Tillsammans ger de tretton artiklarna en rik och mångfacetterad bild av vad autenticitet – om något sådant alls finns – kan vara i ett estetiskt sammanhang.

Författarna är alla doktorander från forskarskolan i estetiska vetenskaper inom humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.  Ämnena är litteratur, teater, konst, dans, film, arkeologi och filosofi. 2007-2008 antogs 21 doktorander till forskarskolan, som nu avslutas.

Anna Odell medverkar i konferens
I samband med lanseringen av boken anordnar forskarskolan den 3 mars en heldag på Stockholms universitet  med föredrag på temat estetik och autenticitet. Utöver forskarskolans studenter talar även konstnären Anna Odell, och litteraturprofessor Jeremy Hawthorn från Trondheim. Konferensen är öppen för intresserade.

Programmet hämtar du här.

Fyra av forskarna i publiksamtal
I programserien Universitetet på Plattan på Kulturhuset samtalar fyra av forskarna den 21 april kl 13-14 om äkthet och autenticitet med antologin som utgångspunkten.
Se vidare www.su.se/plattan

Välkommen att delta i båda evenemangen!

Ytterligare upplysningar
Willmar Sauter, professor i teatervetenskap och föreståndare för forskarskolan i estetiska vetenskaper
Mobil 070-517 94 47
willmar.sauter@teater.su.se

För recensionsexemplar kontakta förlaget Symposion, order@symposion.se 
Första recensionsdag 29 februari.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.
www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera