Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Kommentar om Nobelprisen i litteratur

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 13:54 CEST

Daniel Pedersen, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, finns tillgänglig för kommentarer om Nobelpriset i litteratur till Peter Handke.

Nyckeln till likvärdig skrivundervisning och rättvisande betyg

Nyckeln till likvärdig skrivundervisning och rättvisande betyg

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:12 CEST

Lärare måste få ökade möjligheter att kontinuerligt diskutera och utvärdera elevers skrivande i relation till den undervisning som ges. Sådana samtal är nödvändiga för att elever ska få en likvärdig skrivundervisning och rättvisande betyg. Det hävdar Per Blomqvist som forskat om lärares normer, beslut och samstämmighet i samtal om bedömning av gymnasieelevers skrivande.

Talkommunikation mellan människa och maskin i fokus på internationell konferens

Talkommunikation mellan människa och maskin i fokus på internationell konferens

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 10:38 CEST

Den 20–24 augusti samlas närmare 2 000 forskare, studenter och företag från hela världen på Stockholms universitet för att delta i Interspeech 2017 som är en internationell konferens med fokus på forskning kring talkommunikation, såväl mellan människor som mellan människa och maskin.

Så kan kunskapsklyftorna i skolan hanteras - Experter vid Stockholms universitet

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:12 CEST

I dag besöker OECD:s utbildningsdirektör Sverige för att redovisa en analys av den svenska skolans jämlikhetsutmaningar utifrån Pisa 2015. Forskare vid Stockholms universitet har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som undervisnings- och bedömningsfrågor.

Nyheter 3 träffar

Så kan modersmålet stötta elevernas lärande

Så kan modersmålet stötta elevernas lärande

Nyheter   •   Sep 27, 2017 14:01 CEST

Elever som får använda sig av sitt modersmål, av gester och av konkret material stöttas i sitt lärande på ett helt annat sätt än i ett klassrum som fokuserar på språket. – Många lärare saknar utbildning i tvåspråkighet och vet därför inte hur de ska göra, säger forskaren Zeynep Ünsal.

Kommentarer till regeringens satsningar på nyanländas lärande

Nyheter   •   Feb 23, 2015 15:13 CET

Föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommenterar regeringens satsningar på nyanländas lärande som presenteras i promemorian "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige".

Läsförståelseprov för nya lärarstudenter ingen prognos för fortsatta studieresultat

Nyheter   •   Jan 26, 2015 07:15 CET

Medelvärdet på ett läsförståelseprov som nya språklärarstudenter fick göra blev lågt, men resultatet kan inte kopplas till fortsatt låga studieresultat under utbildningen. Däremot var avhoppen betydande. Det visar en licentiatuppsats från Stockholms universitet.

Evenemang 4 träffar

Symposium 2018: Flerspråkighet för lärare – Journalister välkomna

Evenemang   •   Okt 05, 2018 11:31 CEST

I Sverige talas idag fler språk än någonsin historiskt sett. Hur kan lärare undervisa på bästa sätt i dagens flerspråkiga skola, så att alla elever utvecklar sin läsning och sitt skrivande, på svenska och på andra språk? Hur kan lärare undervisa så flerspråkiga elever ges större möjligheter att förstå, tolka och påverka vårt samhälle? Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stock...

2018-10-11 - 2018-10-12

Aula Magna, Stockholms universitet.

Vidga dina vyer under Forskardagarna 3-5 oktober

Vidga dina vyer under Forskardagarna 3-5 oktober

Evenemang   •   Sep 28, 2017 15:35 CEST

Är en tupp dominant för att han är tuff, eller är han tuff för att han är dominant? Lever vi i historiens slut? Hur mycket påverkar egentligen miljömärkning för att få oss att köpa fisk från hållbart fiske? Under Forskardagarna den 3-5 oktober, klockan 9.00-12.45, kan du botanisera bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön. Dagarna sänds live på su.se/play Hitta mer informati...

2017-10-03 - 2017-10-05

Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati

Språkkonferens om svårigheterna med andraspråksinlärning

Evenemang   •   Sep 05, 2011 14:58 CEST

Varför är det så svårt lära sig att tala ett andraspråk? Denna fråga och många andra som berör andraspråksforskning intresserar de cirka 250 forskare som 8-10 september deltar i den internationella språkinlärningskonferensen vid Stockholms universitet. Konferensen är ett tillfälle att ta del av nya forskningsrön, men också för forskarna att starta nya nätverk och internationella forskningssa...

2011-09-08 - 2011-09-10

Aula Magna, Frescati

Chinese Bridge - internationella språktävlingen i kinesiska

Evenemang   •   Apr 08, 2011 15:53 CEST

I helgen avgörs vilka svenska studenter och gymnasieelever som är bäst på kinesiska när Sverige för tredje året i rad deltar i den internationella språktävlingen i kinesiska Chinese Bridge. Vinnarna får representera Sverige i den internationella finalen i Kina och många av de tävlande vinner helårsstipendium för fortsatta studier vid kinesiska universitet.

2011-04-10, 12:00 - 18:00 CEST

Aula Magna, Stockholms universitet

Bilder Visa alla 6 träffar

Per Blomqvist

Per Blomqvist

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Ivar Brandels
Ladda ner
Storlek

653 KB • 3744 x 4992 px

Zeynep Ünsal.

Zeynep Ünsal.

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

419 KB • 768 x 768 px

Zeynep Ünsal.

Zeynep Ünsal.

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

32,9 KB • 240 x 240 px

Yvonne Hallesson.

Yvonne Hallesson.

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

2,12 MB • 1801 x 2777 px