Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Att lära naturvetenskap på teckenspråk

Att lära naturvetenskap på teckenspråk

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2015 07:11 CEST

Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik från Stockholms universitet.

Stockholms universitet i Almedalen 7 juli: Forskare punkterar myter om integration

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2010 08:22 CEST

Flerspråkighet orsakar utanförskap. Svenskar anställer bara svenskar. Etniska enklaver låser fast fattigdomen. Migration gör människor vilsna. Myterna och åsikterna om (miss)lyckad integration är många. Välkommen att följa Stockholms universitets seminarium på plats eller via webbsändningen.

Evenemang 2 träffar

Symposium 2018: Flerspråkighet för lärare – Journalister välkomna

Evenemang   •   Okt 05, 2018 11:31 CEST

I Sverige talas idag fler språk än någonsin historiskt sett. Hur kan lärare undervisa på bästa sätt i dagens flerspråkiga skola, så att alla elever utvecklar sin läsning och sitt skrivande, på svenska och på andra språk? Hur kan lärare undervisa så flerspråkiga elever ges större möjligheter att förstå, tolka och påverka vårt samhälle? Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stock...

2018-10-11 - 2018-10-12

Aula Magna, Stockholms universitet.

Stockholms universitet i Almedalen den 7 juli - "Punktera ballongen - om fördomar och fakta kring integration"

Evenemang   •   Jun 14, 2010 11:19 CEST

Stockholms universitet arrangerar i år två seminarier i egen regi. Onsdagen den 7 juli är det dags för "Punktera ballongen - om fördomar och fakta kring integration". Myterna och åsikterna om en (miss)lyckad integration är många. Men vad säger forskningen om möjligheterna för personer med utländsk anknytning att ta sig in på arbetsmarknaden? Kan man förbättra integrationsprogrammen? Vilka fa...

2010-07-07, 15:15 - 16:45 CEST

Gotlands Museum, Sävesalen (ingång från Mellangatan 19)