Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd

Omfattande folkrättsliga krav på att tillgodose säkerheten för flyktingar och migranter i sjönöd

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 06:21 CEST

Av folkrätten följer att flyktingar och migranter som räddas till sjöss inte får återsändas till platser där de riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller annan allvarlig fara samt att stater har skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter även när de agerar utanför sina egna territorier. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.

Föråldrad fastighetslagstiftning inte anpassad till kommersiella finansieringmetoder

Föråldrad fastighetslagstiftning inte anpassad till kommersiella finansieringmetoder

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 09:00 CET

Den svenska lagstiftningen som reglerar finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag är föråldrad och uppfyller inte behoven på en globaliserad fastighetsmarknad. Det menar Elisabeth Ahlinder i sin avhandling i vilken hon även föreslår vissa ändringar i jordabalken för att minska friktionerna på fastighetsmarknaden.

Ny bevismodell i brottmål hotar rättssäkerheten

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2012 09:50 CET

Begreppet stödbevisning blir allt vanligare i svensk rättspraxis, särskilt i sexualbrottmål. Men begreppet är vagt och mångtydigt. Domstolarna tillämpar stödbevisning på ett inkonsekvent sätt vilket är ett hot mot rättssäkerheten. Därför bör man sluta använda begreppet. Det hävdas i en ny avhandling från Stockholms universitet.

Nyheter 2 träffar

Seminarium: Är fartygsbefälhavare skyldiga att rädda båtflyktingar?

Nyheter   •   Okt 15, 2015 11:29 CEST

Sjörättsinstitutet bjuder in till ett seminarium med anledning av flyktingkatastrofen i Medelhavet. Seminariets första del handlar om folkrättens regler om sjöräddning och flyktingar till sjöss. Seminariets andra del rör befälhavaransvaret. Deltar gör bl.a. Martin Ratcovich, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och Mattias Widlund, Skarp Stockholm Advokatbyrå.

Studenter från Stockholms universitet etta i prestigefull internationell juridiktävling

Nyheter   •   Apr 29, 2011 13:05 CEST

Ett lag från magisterprogrammet i internationell skiljemannarätt vid Stockholms universitet kom etta i ett delmoment av rättegångstävlingen Willem C. Vis arbitration moot. Därmed placerade sig laget före bland andra Universität Freiburg och Harvard University.

Evenemang 1 träff

Pre-Pride: Panelsamtal om familj och diskriminering (på engelska)

Pre-Pride: Panelsamtal om familj och diskriminering (på engelska)

Evenemang   •   Maj 09, 2019 17:18 CEST

Om familj och diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv. Forskare berättar om sin forskning om samkönade äktenskap i Sverige, föräldraskap, ekonomisk diskriminering och går igenom lagstiftningen på området.Deltagande forskare: Gunnar Andersson, professor i demografi, Ylva Moberg, postdoktor vid Institutet för social forskning (SOFI), Ian Burn, lektor vid Institutet för social forskning (SOFI) och E...

2019-05-21, 12:00 - 13:00 CEST

Hörsal 4, B-huset plan 3, Södra huset, Frescati

Bilder 1 träff

Martin Ratcovich, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Martin Ratcovich, Juridis...

Martin Ratcovich, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Staffan Westerlund
Ladda ner
Storlek

6,24 MB • 3264 x 4101 px