Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 07:12 CEST

Lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket framhåller gärna barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. Det visar Daniel Hedlund i en unik avhandling om migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser.

Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj

Svårt leva ”som vanligt” för asylsökande barn i familj

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 06:52 CET

I den svenska asylprocessen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Men ny forskning från Stockholms universitet visar att det är barnen själva som främst företräder barnperspektivet i asylprocessen. Varken tjänstemän på Migrationsverket eller familjernas juridiska ombud har förutsättningar att i praktiken ta hänsyn till barnets bästa.

Ny bok: Öppnare asylhantering stärker rättssäkerheten

Ny bok: Öppnare asylhantering stärker rättssäkerheten

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2011 10:58 CET

År 2006 lades Utlänningsnämnden ned. Överklaganden rörande beslut i Migrationsverket om asyl och andra migrationsärenden hanteras sedan dess av migrationsdomstolarna, det vill säga Förvaltningsrätterna i Malmö, Göteborg och Stockholm med migrationsöverdomstolen (kammarrätten i Stockholm) som sista instans.