Skip to main content

Sunne vill utveckla modernt träbyggande

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 08:34 CET

Sunne kommun ingår i den nybildade föreningen "Trästad Sverige" som vill utveckla modernt träbyggande. Ett viktigt led för långsiktig hållbarhet.

Trä är en klimatsmart råvara och bidrar till ett bättre klimat genom hela sin livscykel. Föreningen vill sprida kunskap om flexibla byggnadslösningar och stärka kommunala och privata byggherrar i deras roll som beställare.

I Sunne är byggnadsbranschen den näst största sektorn och en lokal träbyggnadsstrategi arbetas nu fram. Samtidigt med strategijobbet sker ett proaktivt arbete för etablering av industriell träbyggnation i Sunne. Nya tankar diskuteras kring träutveckling i öppna och slutna system samt i industriella processer i modul- och elementbyggeri. Det handlar om "allt i ett led" för ökat företagande, sysselsättning och delaktighet i energi- och klimatfrågan.

– Vi behöver bygga väldigt mycket bostäder i Sverige de kommande åren. Jag är övertygad om att vi behöver bygga mycket mer i moderna träkonstruktioner. Ingen annan byggteknik kan mäta sig med träbyggandets fördelar från klimat- och effektivitetssynpunkt. Modernt träbyggande har hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner: ekonomiskt, ekologiskt och socialt, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad Sverige. Hon valdes på det konstituerande årsmötet i Stockholm, 28 januari.

Kommunstyrelsens ordförande i Sunne, Tobias Eriksson(S), valdes in som styrelseledamot.
– Vi vill utveckla modernt träbyggande i Sunne. Vi har ett stort behov av att bygga bostäder. Ett utvecklat träbyggande har potential att sänka kostnader, korta byggtider och höja kvaliteten. Det berör samtliga led i byggprocessen, produktionskedjan och så småningom dem som ska leva och bo i de färdiga husen, säger Tobias Eriksson.

Kommunfullmäktige tog i oktober 2015 beslutet att Sunne ska arbeta fram en träbyggnadsstrategi.
– Vi vill prioritera trä i så många byggnader som möjligt för att ställa om till ett hållbart samhälle där förnybara material används. Omställningen är en av världens största utmaningar, säger Gunilla Ingemyr(C), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, som skrev motionen som ligger till grund för beslutet.

Styrelseledamöter i Trästad Sverige:
Magdalena Andersson, landshövding, Västerbotten, Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli,
Catharina Winberg(M), ordf. Växjö Kommunföretag AB, Evelina Fahlesson(S), ordförande byggnadsnämnden Skellefteå,
Mats Dahlström,(C), ledamot kommunstyrelsen, Falun, Martin Carling, (C), ordförande Fyrbodal,
Tobias Eriksson, (S), Sunne kommun, Petter Hallenberg, Svenska Vårdbostäder,
Sandra Frank, Folkhem, Petter Jurdell, SABO, Tomas Nord, Linköpings Universitet,
Emma Jonsteg, Sveriges Arkitekter, P-O Sjöö, GS-Facket

 
Har du frågor kontakta gärna
Tobias Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
tel 070-185 02 82
tobias.o.eriksson@politiker.sunne.se

Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
070-181 43 98
gunilla.ingemyr@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy