Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Politiska majoriteten i Sunne föreslår nedläggning av Bäckalunds skola

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 08:03 CET

​Den politiska majoriteten i Sunne föreslår att Bäckalunds förskola och skola avvecklas till hösten. Förslaget grundar sig i en samlad bedömning av helheten för grundskolan i Sunne, utifrån den utredning som PwC genomfört på uppdrag av politiken. Sunne kommun behöver skapa en långsiktigt hållbar skolorganisation som kan erbjuda eleverna likvärdig utbildning med kvalitet.

Förslag på hållbar grundskola i Sunne tas fram

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 07:30 CEST

Sunne kommun vill skapa en hållbar skolorganisation. ​Bildningsutskottet i Sunne har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en utredning. PwC Sverige utför den. Utredningen ska ge 2-3 förslag på skolstruktur för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Intervjuer och workshops ska ligga till grund för arbetet som ska vara klart i oktober-november 2018.

Viktiga beslut för en hållbar framtid i Sunne

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2013 15:36 CEST

Bildningsnämnden ska spara 9,8 miljoner kronor 2014. Redan i årets budget saknas det pengar. Nämnden har nu sett över alla verksamheter och vilka resultat olika förslag ger. – Vi måste genomföra förändringar både inom gymnasiet och grundskolan för att skapa en hållbar framtid där vi kan börja fokusera på utveckling istället för neddragningar, säger Åsa Rådhström, ordförande i bildningsnämnden

Creare Vivere lär av andra länder

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2012 13:51 CEST

En del i EU-projektet Creare Vivere - som drivs av Sunne kommun i nära samverkan med Torsby, Munkfors och Årjäng - är att ta in kunskap och erfarenheter från andra länder. På gång är studieresor till Italien och Spanien. För de värmländska kommunerna handlar det om att lyfta blicken och rusta sig för att möta omställningar och förändrade krav från medborgarna och omvärlden.