Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Trygghetsarbetet i Sunne prioriterat

Trygghetsarbetet i Sunne prioriterat

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 12:29 CEST

​Idag skrivs en förnyad överenskommelse om samverkan under av Sunne kommun och lokalpolisområde Torsby. Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga i Sunne med många arbetsgrupper igång.

Sänkt hastighet i Sunne tätort för att höja trafiksäkerheten

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 14:00 CEST

1 juni sänks hastigheten i Sunne tätort från 50 till 40 km/h. Där det är 30 km/h gäller samma hastighet även i fortsättningen. – Vi anpassar hastigheten främst av trafiksäkerhetsskäl. Sänkningen minskar risken för dödsolyckor med upp till 30 procent. Vi vill att människor ska ha större chans att överleva om en krock skulle inträffa, säger Mikael Persson, planhandläggare i Sunne kommun.

Trygghetscenter Sunne ska ge tryggare vardag

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2013 07:30 CEST

Sunne kommun och Polisen Värmland öppnar Trygghetscenter Sunne. Syftet är att ge Sunneborna en tryggare vardag. Invigning blir det 2 oktober kl 14.

Sunne kommun får bra betyg av medborgarna

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2012 08:28 CEST

Sunne kommun får överlag bra betyg av medborgarna jämfört med andra kommuner. Det visar en medborgarundersökning som gjorts under våren. Värdet för bemötande och trygghet är exempelvis högt. Förbättringar vill Sunneborna främst se när det gäller bostäder och kommunikationer.