Skip to main content

Taggar

biodrivmedel 107 bioenergi 101 förnybar energi 69 etanol 62 biobränsle 57 biodiesel 51 koldioxidskatt 37 biokraft 36 koldioxidutsläpp 28 pellets 22 bioenergitidningen 21 elproduktion 19 biogas 19 E85 18 kraftvärme 17 förnyelsebart bränsle 17 statistik 15 transport 13 HVO 13 bensin 13 transporter 12 elcertifikat 12 fjärrvärme 11 skattebefrielse 10 utsläppsrätter 10 klimatpolitik 9 biodriv 9 scb 9 fame 9 EU 9 miljöbilar 8 Styrmedel 8 energikommissionen 8 energipolitik 8 Aebiom 8 Energimyndigheten 7 energi 7 advanced biofuels conference 7 konferens 7 hållbarhet 7 rapsdiesel 7 förnybart 7 energiprognos 7 drivmedel 6 el 6 överkompensation 6 bioenergy international 6 diesel 6 rme 6 klimatmål 6 flyg 6 årets bioenergidagar 5 HVO100 5 elmia 5 vindkraft 5 flexifuel 5 iluc 5 energiskatt 5 klimat 5 gobigas 5 kvotplikt 5 biofuels 5 Preem 5 flygbränsle 4 förnybar elproduktion 4 bioenergy 4 Vattenfall 4 Svebio 4 eu-kommissionen 4 skogsindustrin 4 bonus-malus 4 Jan Häckners bioenergistipendium 4 st1 4 pelletsproduktion 4 hållbarhetskriterier 4 sifo 4 norge 4 energistatistik 3 renewable energy 3 energiförsörjning 3 Elcertifikatsystemet 3 Karin Medin 3 fossila bränslen 3 skatter 3 Eurostat 3 world bioenergy 2010 3 sweden 3 bioolja 3 b100 3 fortum 3 European Bioenergy Day 3 bioenergikonferens 3 värmepumpar 3 arlanda 3 world bioenergy 2012 3 industri 3 elpriser 3 ibrahim baylan 3 HVO-diesel 3 energiöverenskommelsen 3 alliansen 3 styrelsen 3 låginblandning 3 förnybara drivmedel 2 förnybartdirektivet 2 ipcc 2 effekt 2 pelletsprisindex 2 förnybar el 2 world bioenergy association 2 klimatnytta 2 world bioenergy 2 utsläppsrättshandel 2 färdplan 2050 2 förnyelsebar energi 2 drivmedelsanvändning 2 pelletsindustrins riksförbund 2 utsläppshandel 2 reduktionsplikt 2 kollektivtrafik 2 värmeproduktion 2 åkergrödor 2 HVO-biodiesel 2 sifoundersökning 2 mål för förnybar energi 2 Härjeåns Energi 2 Uddevalla Energi 2 Södra Cell Värö 2 Söderenergi 2 kärnkraft 2 fao 2 naturvårdsverket 2 eu:s statsstödsregler 2 eu kommissionen 2 göteborg 2 sjöfart 2 eu-parlamentet 2 Förnybartdirektiv 2 låga elpriser 2 bioenergimässa 2 e.on 2 regeringsförklaringen 2 jönköping 2 pelletsfabriker 2 bioetanol 2 ed95 2 tomas kåberger 2 skatt på biodiesel 2 elfordon 2 subventioner 2 stefan löfven 2 fff-utredningen 2 fossilfritt 2 supermiljöbilspremie 2 skattenedsättning 2 pelletsanvändning 2 almedalen 2 förnybara bränslen 2 swedavia 2 markanvändning 2 ethanol 2 Svebios Årsmöte 2 energianvändning 2 eu:s energiskattedirektiv 2 indirekta markeffekter 1 kritisk granskning 1 pumplagen 1 energisnålt byggande 1 ryckighet 1 långsiktiga styrmedel 1 gummiträd 1 alarmjournalistik 1 biobränsleimport 1 flexifuelbil 1 falu energi & vatten 1 kopparberg 1 nationell handlingsplan 1 mål 2020 1 sänkt pris 1 reducerade utsläpp 1 minnesota 1 världskonferens 1 svebio 30 år 1 minskade klimatutsläpp 1 maya forsberg 1 jan häckners stipendium 1 jti 1 energigrödor 1 gustav melin 1 växthusgasutsläpp 1 cortus 1 värtan 1 world bioenergy award 1 pyrolys 1 greenhouse gas emissions 1 Fortum Värme 1 arctic paper 1 drivmedelsskatter 1 förmånsbilar 1 åkerier 1 bioraffinaderier 1 pannor 1 vedpannor 1 iggesund 1 budgeten 1 fossiloberoende 1 tallolja 1 Miljömålsberedningen 1 road traffic 1 markeffekter 1 halm 1 lulucf 1 bioenergikluster karlshamn 1 bioenergibranschen 1 laddhybrider 1 utsläppsmål 1 svenskt flyg 1 åsa romson 1 industriföretag 1 gemensam elcertifikatsmarknad 1 småhusuppvärmning 1 minskad oljeanvändning 1 reducerat förmånsvärde 1 eleffekt 1 pelletseldning 1 förgasning av biobränslen 1 oljekris 1 dalkia 1 global energiförsörjning 1 livsmedelbranschen 1 klimatutsläpp 1 uppvärmning av småhus 1 eu-mål 2020 1 träflis 1 nedsatt förmånsvärde 1 halm som biobränsle 1 vårbudgeten 2011 1 minimiskatt på koldioxid 1 eu-komissionen 1 tpa 1 tredjepartstillträde 1 bostadsuppvärmning 1 utsläppsminskning 1 kortsiktsprognos 1 internationell tidskrift 1 anna-karin hatt 1 pelletspris 1 josé graziano da silva 1 prisreglering 1 mål för andel förnybart bränsle 1 kapacitetsutredningen 1 budgeten 2011 1 land-grabbing 1 nya ministrar 1 jetbränsle 1 åbro 1 investeringar i jordbruk 1 finansminister anders borg 1 näranollenergihus 1 svebios konferens 1 vice vd i svebio 1 koldioxidskatten 1 koldioxidlagring 1 samarbete med ryssland 1 doha 1 brandrisker 1 explosionsrisker 1 drivmedelsproduktion 1 ner300 1 andel av energianvändningen 1 sveriges energianvändning 1 beccs 1 EU:s jordbrukspolitik 1 grön träda 1 ekologiska zoner 1 energiomställning 1 näranollenergibyggnader 1 energi- och klimatmålen 1 biodielsel 1 svebios årsstämma 1 jan häckner-stipendiet 1 bioenergiforskning 1 addax 1 elsystem 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 eu:s mål om förnybar energi 1 träda 1 eu:s klimatpolitik 1 Anna Lundborg 1 cortus energy 1 eu:s energipolitik 1 pyrogrot 1 indirekt markanvändning 1 lennart ljungblom 1 facktidning för bioenergibranschen 1 pumplag 1 obligatorisk märkning 1 pelletskonferens 1 örtoftaverket 1 val2014 1 baylan 1 generatorer 1 målet för förnybar energi 1 100 % förnybart 1 hedersmedlem 1 förnybarhetsrådet 1 back-loading 1 industrins energianvändning 1 energifabriken 1 fossilfri fordonsflotta 1 energikommission 1 kolförbränning 1 eus energipolitik 1 förnybarhetsdirektivet 1 nybyggnadsregler 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 elbussar 1 2030-målen 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 statsstödsgodkännande 1 karlstad airport 1 world bioenergy 2014 1 fossilfria lantbruk 1 pelletspannor 1 ecodesigndirektiv 1 kvotsystem 1 profu 1 statsskog 1 kärnkraftsavveckling 1 maxvikt 1 avancerade biodrivmedel 1 majshalm 1 uddevall energi 1 miljöbonus 1 sunpine 1 flygskatt 1 statsstödsregler 1 näringslivets skatter 1 budgetförhandling 1 por-pac 1 skanska asfalt 1 liljeholmens stearinfabrik 1 statoil fuel & retail aviation 1 cop21 1 koldioxutsläpp 1 global forum on food and agriculture 1 mjölkkris 1 sänkt dieselskatt 1 bioflygbränsle 1 värö bruk 1 biokraftplattformen 1 marklund solutions 1 nordic baltic bioenergy 1 latgran 1 enerstena 1 energiunion 1 karolina norbeck 1 eus statsstödsregler 1 skatt på e85 1 laverstoke mill 1 thomas heatherwick 1 oljeanvändning 1 ets-systemet 1 neste 1 global statistik 1 pelletsvärme 1 växthusgser 1 gluggstorps handelsträdgård 1 landningsavgifter 1 energiskattedirektiv 1 klimatskatter 1 transportation fuel 1 EU-konsultation 1 ​IEA Bioenergy Annex 39 1 elbusspremie 1 Jan Häckners bioenergipris 1 Henrik Lundberg 1 Bo Hektor 1 bonus/malus 1 bio-ethanol 1 Böta Kvarn 1 elcertifikat. 1 upptag i skog 1 Parisavtalet 1 share of biodiesel 1 biofuel target 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 Kontrollstation 2017 1 Vinterpaketet 1 fossil exit 1 utsläpp från trafik 1 10-punktlista 1 vatten- 1 solkraftvindkraft 1 flexifuelbilar 1 elcertifikatpris 1 pellet production 1 ScandiNAOS 1 Ronneby Miljö & Teknik 1 kräftvärme 1 FAME-diesel 1 skatt på etanol 1 biobränslen från skogen 1 industrikonvertering 1 EU:s direktiv om förnybar energi 1 Bioenergy Day 1 Bioenergy Europe 1 Södra Cell Värö pulp mill 1 biofuels for aviation 1 bilar 1 vänsterpartiet 1 livsmedel 1 stockholm 1 handel 1 elbil 1 koldioxid 1 lastbilar 1 baltikum 1 poet 1 cleantech 1 forskning 1 australien 1 sas 1 sverige 1 bilförsäljning 1 maud olofsson 1 upphandling 1 umeå 1 Volvo 1 frukostseminarium 1 passivhus 1 certifiering 1 england 1 skattesänkning 1 skog 1 politik 1 outsourcing 1 skattehöjning 1 invigning 1 usa 1 energy 1 utsläpp 1 gothenburg 1 export 1 solceller 1 energiteknik 1 riksdagen 1 sören wibe 1 miljöseminarium 1 europa 1 klimatfrågan 1 kol 1 biopower 1 svensk kollektivtrafik 1 östersund 1 Polen 1 renewable fuels 1 klimatavtal 1 göteborg energi 1 skogsbruk 1 svenskt näringsliv 1 grön el 1 klimatförhandlingar 1 rwanda 1 växthusgaser 1 hamnar 1 miljöpartiet 1 folkpartiet 1 miljöteknikexport 1 skatt 1 liberia 1 elbilar 1 växthuseffekt 1 processindustri 1 bioraffinaderi 1 cellulosaetanol 1 Mälarenergi 1 förgasning 1 eu-mål 1 eskil erlandsson 1 e10 1 miljöpolitik 1 iea 1 spendrups 1 ramböll 1 import 1 brasilien 1 statsbudgeten 1 lagrådsremiss 1 värme 1 bensinpris 1 rederi 1 livsmedelspriser 1 fordonsskatt 1 kraftvärmeverk 1 energieffektivitet 1 cap 1 riga 1 eskilstuna energi och miljö 1 biofuel 1 Visa alla taggar
MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

MEDIA INVITATION: Get an up-date on advanced biofuels – for aviation, maritime and road transport

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:03 CEST

Welcome to Advanced Biofuels Conference in Gothenburg 18 – 20 September.

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

PRESSINBJUDAN: ​Få en samlad överblick kring avancerade biodrivmedel - för flyg, sjöfart och vägtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 11:14 CEST

Välkommen till Advanced Biofuels Conference 18 – 20 september i Göteborg. På konferensen kan du stämma av läget för avancerade biodrivmedel och träffa de ledande aktörerna inom producerande bolag. De kan berätta om investeringar, marknadsutveckling och teknikutveckling.

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

​Svenska Bioenergy Day 18 augusti – först ut i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2018 08:00 CEST

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det sker idag, den 18 augusti. Fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi. Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe.

​Bonus-malus, ett styrmedel som styr fel för klimatet

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:45 CEST

– Bonus-malus för nya bilar, som införs vid halvårsskiftet, har en rad grundläggande fel som gör att utsläppen av koldioxid blir onödigt höga. Bonus-malus är ett inkonsekvent styrmedel som styr fel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

​Ris och ros till EU:s direktiv om förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 13:41 CEST

EU kommer att begränsa möjligheten att använda biodrivmedel från odlade grödor. Det är en viktig del av det reviderade direktivet om förnybar energi. Svebio kritiserar denna begränsning, som ger högre utsläpp från transportsektorn. Svebio ser positivt på att målet för förnybar energi 2030 har höjts till 32 procent. Det föreslagna regelverket för hållbara fasta biobränslen och biogas är också bra.

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

​Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en industri som använder 200 kubikmeter olja per år. – Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

​Fyll med E85 och tjäna en hundralapp

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 08:00 CEST

Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85.

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

​Pelletsmarknaden i Sverige ökade till 1,8 miljoner ton 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 11:02 CEST

Efterfrågan av träpellets från hushåll, värme- och kraftvärmeverk samt industri ökade med 1,8 procent 2017 jämfört med året innan. Totalt användes drygt 1,8 miljoner ton pellets, motsvarande 8,5 TWh energi. Användningen har ökat de tre senaste åren, men har en bit kvar till toppnivån från 2011 då drygt 2,2 miljoner ton pellets användes i Sverige.

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

​Lars Stigsson är 2018 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:47 CEST

Lars Stigsson, grundare och delägare av Sunpine, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

​2017 yet another record year for biofuels

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 13:25 CET

Based on energy content, biofuels accounted for 20.8 percent of all fuels supplied for vehicle operations in Sweden in 2017. Biodiesel amounted to 26.6 percent of all diesel fuel, and a total of 19.5 TWh of biofuels was used, an increase from 17.2 TWh for 2016 according to preliminary statistics from SCB and compiled by Svebio.

​2017 ännu ett rekordår för biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 15:47 CET

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 26,6 procent av all diesel, och totalt användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Bra för skogen men dåligt för åkern

Bra för skogen men dåligt för åkern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:42 CET

EU-parlamentet tog 17 januari ställning till förslaget till nytt Förnybartdirektiv. Parlamentets beslut är positivt för biobränslen från skogen, men negativt för biodrivmedel producerade från åkergrödor. Det är en framgång för bioenergibranschen att man avvisade förslag om att begränsa användningen av stamved, stubbar och tallolja, och att vi kan utnyttja vår egen skogslagstiftning.

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Klart lönsamt att tanka E85 efter årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 08:00 CET

Skatten på E85 har tagits bort vid årsskiftet, och det är nu klart lönsamt att tanka E85 jämfört med bensin. Det visar Svebios beräkning av prisrelationen mellan E85 och bensin. Svebio har tittat på prisutvecklingen ända sedan 2005. Det lönade sig att tanka E85 mellan 2005 och 2015, men därefter har det ofta varit billigare att köra på bensin, bland annat pga skatten på E85 som infördes 2015.

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

HVO100, a biofuel hit for Swedish motorists and hauliers

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:27 CET

Since its introduction in 2015, HVO100 has established itself as a leading biofuel on the Swedish road transportation fuel market. In October 2017, 60 810 m3 of HVO100 was sold and HVO diesel sales increased by 124 percent in October 2017 compared with October 2016.

Allt fler tankar HVO100

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 15:21 CET

Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter HVO100. Det finns idag nära 100 pumpar för HVO100 på svenska mackar och många nya installeras. HVO100 används främst av åkerier för tunga lastbilar, men kan också användas i allt fler dieselbilar.

Record reduction of emissions from heavy traffic

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 10:41 CET

The increased use of biodiesel has greatly reduced carbon dioxide emissions from heavy traffic in Sweden. Total emissions of greenhouse gases from heavy vehicles decreased from 3.75 million tonnes of CO2 to 3.33 million tonnes of CO2 between 2015 and 2016. This is a reduction by 11 percent, accounting for almost half of the reduction of greenhouse gas emissions in Sweden last year.

​Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 15:27 CET

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskade från 3,75 miljoner ton CO2 till 3,33 miljoner ton CO2 mellan 2015 och 2016. Det är en minskning med 11 procent, och förklarar nästan halva minskningen av växthusgasutsläpp i Sverige förra året.

Record third quarter sales of HVO in Sweden

Record third quarter sales of HVO in Sweden

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 13:01 CET

Sales of HVO diesel increased by 24 percent during the third quarter compared with the corresponding period for 2016. Other transportation biofuels have not developed positively. Clean FAME diesel, known as B100, backed by 32 percent. Ethanol like E85 and ED95 decreased by 16 percent.

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 16:00 CET

21 november firar EU "European Bioenergy Day". Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi.

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

From November 21st, Europe runs on bioenergy alone

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:29 CET

Renewables are expected to provide Europe with 66 days’ worth of renewable energy in 2017, with as much as 41 days provided by bioenergy alone. Bioenergy has reached an all-time high in Europe – which is great news in light of the alarming announcements made by scientists on climate change at COP23.