Skip to main content

Andreas Carlgren! Dra inte undan mattan för etanolbilar

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 11:32 CET

- Dra inte undan mattan för etanolbilarna när du utformar reglerna för förmånsvärden för företagsbilar! Den uppmaningen riktar Svebios vd Gustav Melin till miljöminister Andreas Carlgren.

Miljöministern tänker lägga förslag om att ta bort reduktionen av förmånsvärdet för ”etanolbilar”, dvs för flexifuelbilar som kan köras på E85, men behålla den kraftiga reduktionen för gasbilar, som kan köras på biogas, och för laddhybrider, som kan gå på el.

- Det är fel att ge etanolen en negativ särbehandling i förhållande till andra förnybara bränslen, säger Gustav Melin. Etanolen är det ledande biobränslet globalt, och det kan produceras till låg kostnad och med mycket positiv klimatbalans. Den etanol som finns på den svenska marknaden, från Sverige och Brasilien, reducerar utsläppen av klimatgaser med 70 – 80 procent jämfört med bensin. Detta finns belagt i forskning från Lunds universitet. Med nuvarande höga och förväntade höga bensinpriser kommer flexifuelbilarna i huvudsak att köras på E85, vilket ger stora reduktioner av utsläppen av koldioxid.

- För flexifuelbilar som kan köras på etanol finns det ett väl utbyggt distributionsnät. I december 2010 fanns det 1666 tankställen för E85, att jämföra med 122 för fordonsgas. Bensinbolagen har under de senaste år gjort stora investeringar i att bygga ut E85-nätet, och staten har genom tvingande lagstiftning drivit på utvecklingen.

Att negativt särbehandla etanolbilarna i förhållande till gasbilar och laddhybrider kommer att leda till att många som köper förmånsbil väljer en bensin- eller dieselbil, alltså bilar som helt går på fossila bränslen. Det är dålig klimatpolitik.

 

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Lena Dahlman 08-4417083.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy