Skip to main content

Avtal om samarbete mellan Svebio och Ryska Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 15:42 CET

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, och den Ryska Energimyndigheten har träffat ett avtal om samarbete. Syftet är att byta erfarenheter och information kring bioenergi och öppna kanaler för ökat samarbete mellan svenska och ryska aktörer.

- Svebio ser fram mot att tillsammans med Ryska Energimyndigheten utveckla potentialen för bioenergi både i Ryssland och i Sverige. Bioenergi svarar redan för 32 procent av den svenska energianvändningen, och i Ryssland finns enorma potentialer att utveckla bioenergin, både i form av naturtillgångar, tekniskt kunnande och finansiell styrka. Att kombinera de svenska erfarenheterna och kunskaperna med de ryska potentialerna kommer att leda till lönsam tillväxt och en miljömässigt hållbar utveckling. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till avtalet. 

- Den ryska regeringen ägnar nu allt större uppmärksamhet åt förnybara energikällor, och bland dem prioriteras av miljöskäl särskilt biokraft och energi ur avfall. Ryska Energimyndigheten har nyligen lagt fram ett förslag till program för förnybar energi med sikte på 2020, som regeringen väntas anta inom en nära framtid. De svenska företagens kompetens kommer därför vid rätt tidpunkt. Det säger Yulia Chernyakhovskaya, biträdande direktör vid Ryska Energimyndigheten.

Svebio har cirka 300 medlemsföretag verksamma i alla delar av bioenergins försörjningskedja: råvaruproducenter, bränsleproducenter, handels- och logistikföretag, förädlingsföretag, användare av biobränslen, utrustningstillverkare, konsulter och finansiärer.

Ryska Energimyndigheten (REA) är en relativt ny institution, grundad 2009, med kontor på ett 70-tal platser runtom i Ryssland och med ett par tusen medarbetare. REA har bland annat som uppgift att utveckla användningen av förnybara energikällor. Bland de tekniker som prioriteras i ett första skede finns biogas från gödsel och produktion av biodrivmedel. 

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400. 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.