Skip to main content

Bra att regeringen står upp för den svenska koldioxidskatten

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 14:30 CEST

- Det är bra att regeringen slåss för den svenska modellen att använda koldioxidskatt på fossila bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser, även i transportsektorn. När regeringen nu slopar kvotplikten för biodrivmedel gäller det gamla regelverket med skattebefrielse för biodrivmedel. Det är ett system som fungerat väl och gett oss Europas högsta andel biodrivmedel och sänkt utsläppen från trafiken med ett par miljoner ton koldioxid per år. Det säger Lena Bruce i BioDriv som kommentar till regeringens oväntade besked idag att  kvotplikten för biodrivmedel skrotas.

- Vi i BioDriv sörjer inte att det kvotsystem som riksdagen redan beslutat om går i graven. Enligt Energimyndighetens prognoser skulle systemet ha lett till lägre användning av biodrivmedel de kommande åren.

- Vad som däremot är bekymmersamt med regeringens nya linje, som det presenteras i en debattartikel i Dagens Industri idag, är att man vill lägga höjd skatt på rapsdiesel utan att ange vare sig nivå eller tidpunkt. De berörda företagen i branschen, både tillverkare, distributörer och användare, måste få ett tydligt besked om regeringens avsikter. Biodiesel från raps och andra grödor har stor klimatnytta och ren biodiesel, B100, är ett bränsle som expanderat snabbt på marknaden för tunga fordon. Volymen har växt från 40 000 till 100 000 ton mellan 2012 och 2013, enligt företagen i branschen.

- Tyvärr har politiken för biodrivmedel under de senaste åren varit mycket kortsiktig, med tvära kast. Vår bransch har gång på gång tagits med överraskning av nya och motstridiga besked. Branschen behöver tydlighet och långsiktighet för att vi ska få till stånd investeringar och kunna genomföra en fossilfri transportsektor i enlighet med regeringens visioner.

- För att skapa mer långsiktighet och bättre kontakt mellan regeringen och biodrivmedelsföretagen stödjer vi det förslag som framförts av flera aktörer att skapa ett gemensamt branschråd mellan regeringen och de berörda branschorganisationerna. BioDriv är beredda att delta i ett sådant samarbete.

För att läsa mer om den snabba utvecklingen för biodrivmedel i Sverige, se Energimyndighetens rapporter Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013., respektive Transportsektorns Energianvändning 2013.

För ytterligare information kontakta Lena Bruce, tel 08-4417083 eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

VILKA ÄR BIODRIV?

Vi är ett nätverk för organisationer och företag med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel. BioDriv bjuder in till samtal om hållbara och energieffektiva lösningar från transportsektorn – med branschens olika intressenter, beslutsfattare och allmänhet, så att politik, styrmedel och regelverk skapar förutsättningar för lönsam kommersiell produktion och användning av hållbara biodrivmedel. Vårt långsiktiga mål är att förverkliga visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Vi uppmuntrar regionala initiativ, med lokalt anpassade lösningar. BioDriv utgörs av representanter från, jord- och skogsbruk med tillhörande industri, fordonstillverkare, biodrivmedelsproducenter, forskare och bransch-/intresseorganisationer, med flera. www.svebio.se/biodriv  BioDriv är en del av SVEBIO vars medlemmar representerar företag och organisationer som vill skapa ett förnybart energisystem. 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.