Skip to main content

El från biokraft fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 11:06 CEST

Det finns 201 biokraftverk i drift i Sverige idag och drygt 30 anläggningar byggs eller planeras. Det visar tidningen Bioenergis nya sammanställning över biokraft i Sverige. Den totala installerade effekten i de biokraftverk som är i drift är cirka 4 382 MW. Biokraften levererade under 2013 drygt 10 TWh el från biobränsle, avfall och torv.

Det största biokraftverket som byggs just nu är KVV8 i Värtaverket i Stockholm som kommer att startas hösten 2015. Den anläggningen kommer att generera el i en generator på 153 MW el med träflis som bränsle. Produktionen beräknas blir cirka 750 GWh el per år. Nya biokraftverk byggs nu bland annat i Växjö, Jönköping, Karlstad, Linköping, Mjölby, Nybro och Värnamo.

Uddevalla Energi kompletterar sitt biokraftverk med en pelletsfabrik för att bättre ta tillvara värme från Lillesjöverket. 

– Genom att utnyttja överskottsvärme från biokraftverket för att torka spån och sedan göra pellets kan Uddevalla tillverka pellets till en låg kostnad och samtidigt generera mer förnybar el. Det är ett smart och effektivt sätt att göra både pellets och förnybar el, säger Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi.

Alla 201 anläggningar finns listade på biokraftkartan som publiceras i Bioenergi nr 5-2014 samt på www.bioenergitidningen.se.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Haaker, tel 073-927 19 57, anders.haaker@bioenertidningen.se


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy