Skip to main content

Gröna jobb i tanken

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 07:58 CET

Biodrivmedelsproducenterna är eniga. Vi kan erbjuda en utveckling som skapar både klimatnytta, arbetstillfällen och tillväxt.

Tillsammans med Blekinges Riksdagsmän bjöd Biodrivmedelsnätverket inom Svebio in till frukostmöte i Riksdagen. Nätverket består bland annat av företagen Nordisk Etanol & Biogas AB, Lantmännen Energi AB, Perstorp BioProducts AB, Chemrec AB, Ecobränsle AB, Sekab, Scandinavian Biogas AB och Scania.

Biodrivmedelsnätverkets budskap är att man kan ersätta mer än 50 % av dagens fossila drivmedel med hållbara biodrivmedel och el fram till år 2030. Samtidigt som man gör det kan man utveckla och producera biodrivmedel med klimatprestanda i världsklass. Man kan skapa jobb och öka Sveriges export av grön teknik.

– Vi menar att vi kan göra samma resa inom transportsektorn som vi i Sverige gjort inom uppvärmning, menar Gustav Melin, vd på Svebio. I början av 1980-talet var det billigare att värma med olja än med flis och pellets. Sedan införde riksdagen koldioxidskatt. Idag är det billigare att värma med flis i fjärrvärme och pellets än med olja. Nu behöver vi långsiktiga styrmedel inom drivmedelsområdet, så kommer vi att genomföra samma utveckling där. Det är en utveckling som alla i Sverige tjänar på men vi måste våga ta investeringskostnaderna nu.

I Karlshamn är man redo att börja bygga en biodrivmedelfabrik med miljöeffektivitet i världsklass.
– Vi måste få långsiktiga villkor för att komma igång med bygget, säger Mikael Runeson, vd för Nordisk Etanol & Biogas AB. Inom Svebio har vi jobbat fram en gemensam syn på vilka styrmedel som krävs.

Aktuella utredningar som pågår är Fossiloberoende Fordonsflotta och Kvotpliktsutredningen.

Svebio vill ha:
Tydliga och ambitiösa klimatmål

 • 25 % förnybar energi i transportsektorn 2020
 • 50 % förnybar energi i transportsektorn 2030
 • 75 % förnybar energi i transportsektorn 2040
 • 100 % förnybar energi i transportsektorn 2050

Sveriges nästa stora utmaning är att skapa en fossilfri fordonsflotta,
vi är redo att anta utmaningen – är du?

 Visste du att:

 • Alla biodrivmedel i Sverige är hållbara och klimatsmarta.
 • Redan i år kommer 10 procent av Sveriges transporter att ske med förnybar energi.
 • Potentialen för ökad biomassaproduktion i Sverige är större än hela energianvändningen i transportsektorn.
 • Bara i Sverige finns 800 000 hektar jordbruksmark som inte används idag. Motsvarande siffra i Europa är 40 miljoner hektar.
 • Bioenergi omsätter idag mer än 100 miljarder kronor.


  Kontakt:
  Gustav Melin, vd Svebio, 070-524 44 00
  Mikael Runeson, vd Nordisk Etanol & Biogas, 070-848 91 88Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy