Skip to main content

Gustav Melin omvald ordförande i AEBIOM

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:41 CET

– Bioenergin kommer att spela en huvudroll när Europa ställer om från fossil till förnybar energi. Bioenergiföretagen kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Idag är exempelvis träpellets mycket billigare än eldningsolja i hela Europa. Det säger Svebios vd Gustav Melin, som har omvalts som ordförande i den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM för en tvåårsperiod. 

– Under de kommande två åren vill jag framför allt arbeta för två saker: 

– För det första vill jag arbeta för att få ett ordentligt pris på utsläppen av koldioxid i hela Europa. Vi måste strama upp utsläppshandeln för att få upp priset på utsläppsrätterna. Vi måste också få koldioxidskatt i hela Europa i de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Om vi har starka generella styrmedel som sätter pris på utsläppen av växthusgaser behöver vi inte subventioner till förnybar energi. Då får vi också en bra utveckling av våra företag. 

– För det andra vill jag verka för att vi byter ut allt mer kondenskraft mot kraftvärme. Med kraftvärme ökar energieffektiviteten och man får betalt för de två tredjedelar av energin som annars spills. Det är riktigt lönsamt och konkurrerar väl med annan elproduktion. 

 – AEBIOM:s uppgift ska vara att verka för hållbar, effektiv bioenergiproduktion.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400.


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera