Skip to main content

Gustav Melin omvald som president för AEBIOM

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:30 CET

- Koldioxidskatt i alla Europas länder. Det är det viktigaste målet för AEBIOM under de närmaste åren, enligt Svebios vd Gustav Melin, som omvalts till president i den europeiska bioenergiorganisationen.

- Den som släpper ut koldioxid måste betala en kostnad. Vi har utsläppsrättshandeln, som omfattar alla EU:s länder. Men systemet gäller bara stora utsläpp från industrier och kraftverk. För alla andra utsläpp, t ex från förbränning av olja, naturgas och kol för bostadsuppvärmning och i mindre industrier, finns det ingen kostnad i de flesta länder.

- Nu måste EU:s länder så snart som möjligt fatta beslut om att genomföra den minimiskatt på koldioxid som EU-kommissionen föreslagit. Det kommer AEBIOM att arbeta för under det närmaste året.

Förutom koldioxidskatt prioriterar den europeiska bioenergiorganisationen att få fram ett fungerande och obyråkratiskt system för hållbarhetsgarantier för bioenergi.  Bioenergin kommer att vara den viktigaste energikällan när EU ska uppnå sitt 20-procentsmål för förnybar energi 2020.

AEBIOM består av 30 nationella bioenergiorganisationer och ett stort antal direktanslutna företag. Organisationen har sitt kansli i Bryssel.

För mer information om AEBIOM se www.aebiom.org

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 08-4417087 eller 070-5244400

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy