Skip to main content

Inget skäl att straffa ut biodiesel i EU

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 11:52 CET

– Det är bra att energiminister Anna-Karin Hatt slåss för den svenska etanolen, som har mycket bra klimatprestanda, när hon förhandlar i EU. Men hon måste också slå vakt om den svenska biodieseln. Användningen av effektiva dieselbilar har ökat kraftigt på senare år och bilisterna måste kunna erbjudas ett grönt alternativ till den fossila, miljöskadliga dieseln. Det säger Gustav Melin på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

– Det finns flera miljoner hektar oanvänd åkermark i Europa, inte minst i Central- och Östeuropa, som lämpar sig väl för odling av raps, solrosor, soja och andra oljeväxter för diesel. Biodiesel som används i Sverige minskar utsläppen med 55 procent och kommer att minska ytterligare framöver.

– EU-kommissionen föreslår begränsningar i användandet av grödebaserade biodrivmedel, men räknar uppenbarligen inte med att dessa outnyttjade odlingsresurser ska användas. Förslaget bygger på en modell där man inte tagit med den här arealen – ”tänkte inte på det”. I slutändan betyder det att utsläppen av koldioxid blir onödigt stora och att Europas stora beroende av importerad olja består.

– På sikt kommer vi att kunna göra allt mer biodiesel av nya råvaror, som kommer från skogen och från avfall. Men den tekniken är fortfarande under utveckling, och det behövs en expansiv marknad för biodiesel för att ge underlag för den utvecklingen. Man gynnar inte nya biodrivmedel genom att straffa de biodrivmedel som redan idag finns på marknaden, avslutar Gustav Melin.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Jonas Ericson, tel 08-4417083.

Se även Svebios yttrande över EU-kommissionens förslag till reglering av indirekt markanvändning. Se även yttrandet från Perstorps AB, som är medlem i Svebio och Sveriges största producent av biodiesel. 


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy