Skip to main content

Ny prognos: Pelletsproduktionen når 10 TWh under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:03 CET

Tidningen Bioenergi presenterar resultatet av en enkätundersökning av pelletsproduktionen i Sverige 2009 inklusive en prognos för produktionen 2010. Prognosen pekar på en ökning med hela 32 procent eller 500 000 ton till 2,1 miljoner ton motsvarande cirka 10 TWh.

Pelletsproduktionen 2009 var nästan 1,59 miljoner ton jämfört med 1,41 miljoner ton för 2008, en ökning med nära 200 000 ton eller 13 procent. Produktionen motsvarar cirka 7,6 TWh för 2009. Kapaciteten 2009 ökade med 16 procent eller drygt 300 000 ton till cirka 2,3 miljoner ton per år.

Prognosen för 2010 är en kapacitetsökning på ytterligare drygt 200 000 ton till drygt 2,5 miljoner ton per år. Prognosen för produktionen 2010 tyder på en kraftig ökning, drygt 500 000 ton eller hela 32 procent jämfört med 2009, och landar på totalt cirka 2,1 miljoner ton producerad pellets 2010. Räknat som energi motsvarar denna mängd pellets mer än 10 TWh.

Exporten var 2009 cirka 90 000 ton och importen till Sverige cirka 430 000 ton, enligt Pelletsindustrins Riksförbund.

Den planerade stora ökningen under 2010 kommer sig av att Stora Enso ökar produktionen i sina nystartade fabriker i Gruvön och Norrsundet. Skellefteå Kraft ökar produktionen i Storuman. Ystad Pellets, Helsinge Pellets och Rindi Bioenergi i Älvdalen startar också nya fabriker. Till detta kommer mindre produktionsökningar i ett antal fabriker som till exempel har ökat torkkapaciteten. Derome är en av dessa.

Fem av de små pelletsproducenterna har slutat att tillverka pellets. En större fabrik, Ystad Pellets och en mindre, Baseco Golv i Sorsele, har tillkommit. Sammantaget ger detta 80 pelletsfabriker på listan.

Tidningen Bioenergi utges av Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, och utkommer med sex nummer per år. Bioenergi är den ledande facktidningen för bioenergibranschen.

För ytterligare information om Pelletsenkäten och Bioenergis pelletskarta, se www.bioenergitidningen.se eller kontakta Anders Haaker tel 08-4417095

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy