Skip to main content

Olyckligt regeringsförslag om koldioxidskatt på etanol och biodiesel

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:45 CEST

I regeringens budget föreslås en ”skattebroms” för låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Den som blandar in mer etanol i bensin än 6,5 procent får betala full koldioxid- och energiskatt för denna etanol, och den som blandar in mer än 5 procent biodiesel i diesel får också betala full koldioxid- och energiskatt för den överskjutande delen. Detta trots att EU nu tillåter en högre inblandning på 10 procent för etanol i diesel och 7 procent för biodiesel i diesel.

- Det är ett olyckligt förslag från regeringen att man är beredd att koldioxidbeskatta biodrivmedel. Riksdagen bör ge regeringen bakläxa för det här förslaget och ge full skattefrihet för alla biodrivmedel, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Sverige bör fullt ut utnyttja möjligheten att öka låginblandningen till 10 procent för etanol och 7 procent för biodiesel redan från 1 januari 2011. Det ger en snabb och kraftig minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn.

- Regeringens förslag ökar osäkerheten för företag som står beredda att investera i förnybar drivmedelsproduktion. Regeringen arbetar med tidsbegränsad skattebefrielse, men har inte klarlagt villkoren på längre sikt. Klimatpolitiken tycks vara helt underordnad budgetpolitiken, och vi saknar den långsiktighet och vision som behövs för att skapa gynnsamma villkor för investeringar, avslutar Gustav Melin.

Så här skriver regeringen i budgetpropositionen (volym 1, sid 144):

”För låginblandning över 6,5 volymprocent etanol i bensin och 5 volymprocent FAME i diesel, men inom ramen för vad som är möjligt enligt bränslekvalitetsdirektivets bränslespecifikationer, innebär gällande regler om skatt på energi att koldioxid- och energiskatt tas ut för dessa biodrivmedel med belopp som gäller för likvärdigt fossilt bränsle.”

För ytterligare upplysningar kontakta: Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 08-4417087.

 

 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera