Skip to main content

Pressinbjudan - Årets Bioenergidagar i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:21 CET

Svebios årliga konferens Årets Bioenergidagar äger rum i Karlshamn 23 – 24 november.

Till konferensen väntas omkring 200 deltagare från företag i bioenergibranschen.

Bioenergiklustret i Karlshamn

Skälet till att Svebio håller konferens i Karlshamn är att det nu växer fram ett spännande bioenergikluster kring Karlshamns hamn, för tillverkning av etanol, biogas och biodiesel. Hamnen är en viktig knutpunkt, både för import och för export av biobränslen. I Karlshamn finns också Södra - Mörrums bruk, som bland annat producerar biokraft och levererar biobaserad värme till fjärrvärmenäten i kommunens tätorter.

Spännande program för information och dialog

Svebio satsar i år på en konferens med ökat utrymme för dialog och diskussion. Nio workshops tar upp angelägna ämnen för den snabbt växande bioenergibranschen, bland annat frågor kring finansiering, export av svensk teknik och kunnande, hållbarhet för biodrivmedel och biooljor, småskalig kraftvärme, långväga transporter och terminaler, marknadsutveckling mm.

Välkommen att bevaka Årets Bioenergidagar 2010 och möt företagare i bioenergibranschen – en expansiv del av den snabbt växande cleantech-sektorn.

För aktuellt program, se www.svebio.se

Presslunch med information om konferensen och utvecklingen i bioenergibranschen i samband med konferenslunchen 23 november kl 12.30 vid NetPort Science Park (Blekinge Tekniska Högskola), Östra Piren, Karlshamn

OBS! Om du vill bevaka konferensen är vi tacksam för en anmälan på www.svebio.se. Konferensen är utan kostnad för media, konferensmiddagen till självkostnadspris.

För ytterligare upplysningar kontakta Kjell Andersson, tel 08-4417087.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera