Skip to main content

Redo för världens bioenergi

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 13:00 CEST

Nästa vecka står Sverige som värd för världens bioenergi – experter och företag. World Bioenergy 2012 är ett mycket stort evenemang som lockar tusentals besökare till Jönköping. Till konferensen finns hittills delegater från 47 länder registrerade. Bland utställarna finns företag från 20 länder och konferensens talare är av 34 olika nationaliteter.  World Bioenergy 2012 anordnas i samarbete mellan Svebio och Elmia.

På World Bioenergy 2012 kan man få en samlad bild av vad som händer inom bioenergisektorn globalt. Här möts teoretiker och praktiker, forskare och företagare. Fackmässa och matchmaking är framför allt en möjlighet att knyta affärskontakter och göra affärer. Konferensen omfattar fem parallella sessioner kring marknadsutveckling, råvaruförsörjning och teknik. Sista dagen ägnas åt hållbarhetsfrågor, ”Sustainable bioenergy Day” i samarbete med Energimyndigheten och det ISO-projekt som nu arbetar med globala hållbarhetsfrågor kring bioenergi.

World Bioenergy 2012 besöks av en stor delegation från Ryssland. Svebio har ett samarbetsavtal med den ryska energimyndigheten, och ett särskilt seminarium kommer att anordnas kring bioenergi i Ryssland. Också från Kanada och USA kommer många besökare.

World Bioenergy 2012 inleds redan på måndag med studieturer med besök på ett stort antal bioenergianläggningar runtom i Sverige. Konferensen öppnas på tisdag 29 maj med tal av energiminister Anna-Karin Hatt. Under öppningsceremonin delas World Bioenergy Award ut av World Bioenergy Association.

Fullständig information om World Bioenergy 2012 finns på www.worldbioenergy.com

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera