Skip to main content

Rekordlåga priser på utsläppsrätterna i EU

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2012 14:40 CEST

- Utsläppsrätterna har i veckan sjunkit kraftigt från en redan tidigare låg nivå. En utsläppsrätt kostar nu bara drygt 6 euro/ton koldioxid. EU:s handelssystem håller återigen på att kollapsa, och politikerna måste ta sitt ansvar och räta upp systemet. En rimlig åtgärd vore att införa ett golv för utsläppsrätterna på 20 euro per ton. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio

Handeln med utsläppsrätter är det styrmedel Europas politiker infört för att reducera koldioxidutsläppen från tunga industrier och kraftverk.  Syftet med systemet är att marknaden ska sätta pris på utsläppen och att detta ska stimulera till investeringar som gör att företagen kan minska sina utsläpp, endera genom att effektivisera sin produktion eller genom att växla till förnybar energi, exempelvis byta ut olja och kol mot biobränslen.

- Men systemet fungerar inte. Alldeles för många utsläppsrätter har delats ut och systemet ger inget stöd för investeringar. Samtidigt som de företag som tjänar pengar på stora utsläpp inte får betala för den skada som utsläppen orsakar.

 - Den svenska regeringen måste nu agera så att det blir ett rimligt pris på koldioxidutsläppen. EU:s länder måste ta sitt ansvar, återskapa trovärdigheten i utsläppsrättshandeln och se till att alla koldioxidutsläpp har ett pris, säger Gustav Melin.

 

För ytterligare upplysningar, kontakta Gustav Melin, tel 08-4417080 eller 070-5244400.

 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera