Skip to main content

Rena fantasisiffror om biodrivmedels miljöeffekter

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:52 CET

De siffror som sprids från miljöorganisationen EEB om miljöeffekterna av att använda biodrivmedel är starkt överdrivna – närmast rena fantasisiffror. Beräkningarna gäller så kallade ”indirekta markeffekter” (ILUC – Indirect land use change). Att uppskatta indirekta effekter är mycket svårt, och de analyser och modellberäkningar som gjorts ger starkt varierande resultat beroende på vilka grundantaganden som görs.

EEB kommer fram till värden på 121,5 – 251,4 gram CO2/MJ bränsle för hur stora utsläpp det blir från ILUC. Dessa värden är mycket höga jämfört med de flesta studier som gjorts. En studie från IFPRI från mars 2010 visar exempelvis ett värde på 16 – 19 gram CO2/MJ för etanol från sockerrör. Brittiska E4tech visar till och med ILUC-värden under noll när man producerar veteetanol, dvs att man sparar mark. Orsaken är att etanol från vete ger stora volymer proteinfoder som biprodukt, som kan ersätta importerat sojamjöl. Veteetanol och sockerrörsetanol är de typer av etanol som används på den svenska marknaden.

EU-kommissionen har just genomfört en konsultation kring ILUC-effekter, och ska lämna en rapport före årsskiftet. EEB:s utspel ska ses som ett inlägg i en hetsig debatt som nu förs kring ILUC inom EU.

- Om EEB:s utspel får genomslag i lagstiftningen kan det innebära att alla tillverkare och leverantörer av biodrivmedel beläggs med ett ”CO2-straff” i form av en ILUC-faktor, som helt kan stoppa utvecklingen av marknaden. Ett sådant straff skulle bygga på en mycket osäker och skakig vetenskaplig grund. Följden blir fortsatt användning av fossila drivmedel, för vilka alla är överens om att det finns stora direkta CO2-utsläpp. Det säger Kjell Andersson på Svebio i en kommentar.

- En ILUC-faktor skulle inte styra mot bättre biodrivmedel. Alla biodrivmedel skulle straffas lika oavsett produktionssätt och bedömas som miljöbovar. Detta trots att vi vet att de biodrivmedel vi använder i Sverige ger mycket stor vetenskapligt bevisad klimatnytta, på 60 – 80 procent jämfört med bensin och diesel.

- Negativa markeffekter i de länder som odlar råvara för biodrivmedel möter man bäst genom direkta åtgärder för att skydda orörda skogar och savanner. I Europa finns minst 25 miljoner hektar oanvänd åkermark som kan användas för ökad produktion av biodrivmedel utan att det uppkommer negativa ILUC-effekter.

För ytterligare information kontakta: Kjell Andersson, Svebio, tel 08-4417087 eller 070-4417192.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera