Skip to main content

Sifoundersökning visar: Unga kvinnor vet mest om bioenergi

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 10:00 CET

Tidningen Bioenergi har för fjärde året i rad gett Sifo i uppdrag att undersöka vad svenska folket vet om bioenergins roll i det svenska energisystemet.

Årets svar visar att svenska folkets kunskap om bioenergins roll har ökat jämfört med för tre år sedan. Den kategori som har bäst koll på bioenergins andel är kvinnor mellan 15-29 år, där fler än hälften eller 54 procent av de tillfrågade svarade rätt eller ganska rätt på frågan. Män över 65 är den kategori som är sämst på att bedöma bioenergins andel, endast 17 procent av de äldsta männen svarade rätt eller ganska rätt. Undersökningen visar att yngre personer har bättre kunskap än äldre och kvinnor bättre än män.

– Kunskapen generellt om bioenergi är fortfarande är liten, men det är ändå positivt att den växer, menar Anders Haaker, chefredaktör för tidningen Bioenergi. Undersökningen ger inget direkt svar på varför kunskapen ökar. Det visar sig dock att yngre personer har större kunskap om bioenergi än äldre.

– Kanske är det så enkelt att de som går i skolan idag får lära sig hur energisystemet ser ut nu, med bioenergi som den största energikällan i Sverige, och de som gick i skolan för många år sedan har kvar bilden av hur energisystemet så ut då, med fossila bränslen som den viktigaste energikälla, menar Anders Haaker.

Skillnaden mot förra året är liten, men om man jämför svaren från 2010 syns några tendenser tydligt. Den andel som har svarat rätt eller ganska rätt, det vill säga att bioenergi står för 26 procent eller mer av energianvändningen, har ökat från 23 procent till 34 procent. Den del av svenska folket som underskattar bioenergin mest, och svarar 20 procent eller mindre, har i år minskat något till 53 procent. Den tydligaste skillnaden är att andelen som svarar ”vet ej” har minskat från 18 procent till 10 procent.

Fakta om Bioenergis undersökning
Frågan ställdes den 8-14  januari 2013 i Sifos telefonbuss till 1000 personer, 500 män och 500 kvinnor (som sedan viktades till normalfördelning).

Frågan lydde: ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv sopor, biogas, etanol med mera”.
De svarande fick själva ange ett procenttal.

Rätt svar: 32 % av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige.

Kontakta Anders Haaker för mer information, 0739-27 19 57, anders.haaker@bioenergitidningen.se


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy