Skip to main content

Skogsbruk och förändrad markanvändning bör inte tas med i EU:s klimatmål

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 14:45 CET

Svebio motsätter sig att klimatpåverkan från skogsbruk och förändrad markanvändning inkluderas i EU-ländernas klimatmål. En sådan åtgärd skulle bara minska trycket på att få ner utsläppen från förbränning av fossila bränslen i industri, trafik och kraftverk. Det framgår av ett yttrande Svebio lämnat till EU-kommissionen.

- Vi ska inte införa regelverk som gör att det lönar sig att inte avverka utan istället spara på skogen som ett sätt att binda koldioxid och lagra kol. Istället ska vi använda skogen och ersätta energikrävande material som plast och betong med förnybart trä. Vi ska använda biprodukterna och avfallet som bioenergi och ersätta fossila bränslen. Då får vi störst klimatnytta av skogen. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

- Faktum är att vi samtidigt både kan använda skogens biomassa och öka lagret av biomassa, dvs kolförrådet i skogen. Det gör vi i en välskött, produktiv skog. En oanvänd gammal skog tar däremot upp mycket lite koldioxid netto.

EU-länderna har inga nettoutsläpp från skog och mark, det som i redovisningarna kallas LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). Tvärtom har många EU-länder stora överskott i denna sektor. Det beror på att skogarna i Europa växer, både i yta och i volym, och att kolförrådet i skogarna därför ökar år för år. Även Sverige har sedan lång tid tillbaka ökande förråd av biomassa i skogen.

Inom jordbruket handlar det främst om visst läckage av växthusgaser från organiska jordar – men det problemet är relativt litet jämfört med andra utsläpp.

Redan idag redovisar EU-länderna sin klimatpåverkan från LULUCF, men värdena är inte en del av klimatmålen för de enskilda länderna. Det finns en stor osäkerhet i de värden som ingår i LULUCF; det är svårare att mäta ”utsläpp” och kolbindning i skog och mark än att beräkna utsläpp från skorstenar och avgasrör.

Yttrandet finns i sin helhet på Svebios hemsida www.svebio.se. För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 08-4417087.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera