Skip to main content

Svebio säger nej till reglering av indirekt markanvändning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 09:37 CET

EU bör inte införa en reglering av indirekta markeffekter i förnybarhetsdirektivet. En sådan reglering, t ex i form av en särskild ILUC-faktor (ILUC = Indirect Land Use Change) skulle bara innebära ett kollektivt straff för biodrivmedel, utan att det på något sätt ökar skyddet för regnskog eller orörda gräsmarker. Det skriver Svebio i ett svar på en konsultation från EU-kommissionen.

Frågan om indirekta effekter på markanvändning från ökad användning av biodrivmedel har varit en kontroversiell fråga under de senaste åren. Det har hävdats att sådana indirekta effekter gör att biodrivmedel är sämre än bensin. Exempelvis hävdade Sören Wibe i en rapport i början av 2010 att etanolprogrammet i Sverige gett 5 - 6 gånger så stora koldioxidutsläpp som om vi fortsatt använda bensin.

Det har gjorts ett stort antal vetenskapliga analyser och modellberäkningar av ILUC, men inga av dessa visar så drastiska slutsatser som Wibe. En del visar till och med positiva värden, exempelvis för veteetanol, där den proteinrika biprodukten , dranken, kan ersätta soja och därmed spara på markanvändning i sojaexporterande länder. Utmärkande för alla dessa analyser är att de ger mycket olika och delvis motstridiga resultat.

Svebios uppfattning är att negativa effekter av förändrad markanvändning bäst hanteras genom åtgärder i producentländerna, som program för markplanering och mot avskogning.

För ytterligare upplysningar kontakta: Gustav Melin, tel 08-4417081 eller 070-5244400, eller Kjell Andersson, tel 08-4417087 eller 070-4417192.

Svebios svar på konsultationen finns på Svebios hemsida www.svebio.se

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera