Skip to main content

Sverige klarar en oljekris tack vare bioenergin

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 11:47 CET

- Sverige står bättre rustat nu än vid oljekriserna på 1970-talet. Vår bostadsuppvärmning, som på 70-talet var baserad på olja, sker idag till största delen med inhemska biobränslen. Också i andra sektorer har oljeberoendet minskat. Vi kan nu dra nytta av att Sverige gått före i energiomställningen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, med anledning av att världsmarknadspriset på olja stiger timme för timme.

- Den svenska ekonomin kommer därför att klara en oljekris bättre än många andra länders ekonomi. De indirekta effekterna av en oljekris kan däremot bli stora, eftersom Sverige är exportberoende och en oljekris snabbt kan dra in världsekonomin i en ny recession.

- Tyvärr är transportsektorn fortfarande nästan helt oljeberoende, trots att det finns förnybara alternativ. Och tyvärr har omställningen till förnybara drivmedel stannat upp de senaste åren, och svenskarna köper nu återigen främst bilar som drivs med olja.

- Också i industrin finns en hel del företag som fortsätter att använda olja, och som nu drabbas av höga kostnader, påminner Gustav Melin.

- Men den övergripande bilden är positiv för Sverige. Vårt oljeberoende har minskat drastiskt sedan 1970-talet. Då stod oljan för över 70 procent av vår energianvändning. Samtidigt som oljeberoendet minskat har användningen av bioenergi tredubblats och ökat med nästan 100 TWh, från 40 TWh 1972 till 137 TWh 2010. Under 2009 gick bioenergin om oljan som största energikälla i den svenska energianvändningen.

En huvudförklaring till Sveriges omställning från olja till biobränslen är den svenska koldioxidskatten. Industrin har haft kraftigt nedsatt koldioxidskatt, och där har omställningen gått långsammare. Men också här finns möjlighet att konvertera, ofta till pellets eller fjärrvärme.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081 eller 070-5244400, eller Kjell Andersson, tel 08-4417087.

 

 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy