Skip to main content

Sverige tar ledartröjan för Europas bioenergi

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:00 CET

Svebios vd Gustav Melin tillträder idag som president för AEBIOM, den europeiska bioenergiorganisationen, med säte i Bryssel. AEBIOM har medlemmar i de flesta av Europas länder och spelar en allt viktigare roll för utvecklingen av förnybar energi i Europa.

I en kommentar säger Gustav Melin:

– Den viktigaste frågan att driva under de närmaste åren är att få bättre generella styrmedel som innebär att förorenarna ska betala, och som därmed gynnar förnybar energi och effektivisering. Mest avgörande är att få koldioxidskatt i EU:s medlemsländer, att vi lyckas introducera skatten och att vi skiljer på energiskatt och koldioxidskatt.

– Vi måste också få en effektivare utsläppsrättshandel, som ger en bättre grund för investeringar. Idag är utsläppsrättshandelssystemet för svagt och ineffektivt.

Hur ska man kunna åstadkomma bättre styrmedel?

– Vi måste stärka de nationella bioenergiorganisationerna och få en god förankring i varje land. Starka nationella bioenergiorganisationer kan påverka politikerna i de enskilda länderna. AEBIOM måste få en ännu viktigare roll i Bryssel.

– Bioenergin är det ledande förnybara alternativet nu när EU ska uppnå målet 20 procent förnybart 2020. Det finns nu tydliga mål både i EU och i medlemsländerna, men det krävs bättre och starkare styrmedel för att nå målen.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera