Skip to main content

Sveriges regering måste verka för högre pris på utsläpp

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:59 CEST

- Sveriges regering får inte stoppa förslag i EU som syftar till att få upp priset på utsläppsrätter. Om Sverige hamnar på fel sida i den här frågan förlorar vi mycket trovärdighet i klimatpolitiken, och utsläppen av koldioxid blir flera hundra miljoner ton större än vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av uppgifter i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

- Svenska företag som ligger i täten när det gäller att minska sina utsläpp kan tjäna stora pengar på att sälja utsläppsrätter – förutsatt att utsläppsrätterna har ett bra pris. Idag är priset nere på bara en bråkdel av vad det borde vara.

- Det är angeläget att snabbt få upp priset på utsläppen, för att skynda på omställningen från fossila bränslen till biobränslen, annan förnybar energi och effektivare energianvändning. De tekniska möjligheterna är mycket stora, men det behövs ett pris på utsläppen som gör att åtgärderna lönar sig för företagen, säger Gustav Melin.

- Både konsumenter och företag tjänar på att omställningen sker i rimligt tempo under många år. Om utvecklingen avstannar på grund av för svaga styrmedel kommer det att bli dyrare för alla att genomföra den nödvändiga klimatomställningen.

- Vi hoppas att regeringen också på EU-nivå driver en framsynt klimatpolitik. I Sverige har utsläppen av klimatgaser minskat med 16 procent sedan 1990, inte minst genom kraftigt ökad användning av bioenergi.

Bakgrund: Det förslag som den svenska regeringen ska ta ställning till innebär att man lyfter ut 1,7 miljarder utsläppsrätter ur systemet och makulerar dessa. Det motsvarar 25 gånger det svenska årliga utsläppet. Genom åtgärden skulle priset på utsläppsrätter kunna höjas från dagens 7 euro till 17 – 32 euro, vilket motsvarar den nivå som politikerna räknade med när utsläppsrättshandeln infördes. Förslaget har lagts fram av Storbritannien och stöds av flera stora EU-länder, men har mött motstånd från kolberoende länder som Polen och Tjeckien (källa: debattartikel från tankesmedjan Fores i Dagens Nyheter 16 oktober).

 

 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy