Skip to main content

Sveriges riksdag nominerat till globalt energipris

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:42 CEST

Svebio och World Bioenergy Association (WBA) har nominerat Sveriges riksdag till Zayed future energy prize för sitt ledarskap i hållbar utveckling genom införandet av koldioxidskatten i Sverige. Skatten infördes1991, och Sverige var bland de första länderna i världen med koldioxidskatt.

Koldioxidskatten har senare höjts i flera omgångar och skatten förändrade inriktningen av Sveriges energipolitik på ett avgörande sätt. Den är en huvudförklaring till att Sverige lyckats minska utsläppen av växthusgaser samtidigt med god ekonomisk tillväxt, och till att bioenergin gått om oljan i Sveriges energianvändning.

Koldioxidskatten fungerar enligt ”pollutor pays principle”, dvs att den som släpper ut föroreningar ska betala för det. Fossila energislag blir därför dyrare att använda än förnybara, det blir billigare att göra rätt än fel.

”Skatten har lagt grunden till Sveriges framgångsrika arbete med att skapa ett förnybart energisystem. Idag har Sverige den högsta andelen förnybart inom EU med 46 procent. Det politiska ledarskapet som riksdagen visat har varit avgörande för utvecklingen”, säger Kent Nyström, president i WBA och tidigare vd i Svebio.

”Koldioxidskatten är effektiv därför att den gör all förnybar energi och energieffektivisering lönsammare. Den är enkel att förstå och långsiktig så företag och privatpersoner ändrar sitt beteende även om det ibland betyder att man måste göra investeringar som blir lönsamma först på några års sikt ” Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Zayed future energy prize delas ut i Abu Dhabi under World Future Energy Summit. Priset består av 1,5 miljoner U.S. dollar. För mer information, www.zayedfutureenergyprize.com

För ytterligare upplysningar kontakta Kent Nyström, WBA, 070-6768538 eller Gustav Melin, Svebio, 070-5244400

 

WBA - World Bioenergy Association - is the global organisation dedicated to supporting and representing the wide range of actors in the bioenergy sector. Its members include national and regional bioenergy organisations, institutions, researchers and companies. www.worldbioenergy.org

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera