Skip to main content

Viktigt att snabbt få stimulanser för biodrivmedel från skogen

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:15 CET

– Sverige har unika förutsättningar att producera biodrivmedel från skogsråvara. Men utvecklingen hämmas av den osäkerhet som råder om styrmedlen. Det är viktigt att politikerna snabbt lägger fast långsiktiga villkor så att vi kan få till stånd investeringar i kommersiell produktion av skogsbaserade biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som håller sin årliga konferens Årets Bioenergidagar i Göteborg

Ett tema för konferensen är nya biodrivmedel, med studiebesök på Göteborg Energis projekt GoBiGas, som just i dagarna kör igång produktion av biometan, och Preems bioraffinaderi som producerar talloljediesel. Bägge företagen efterlyste långsiktiga spelregler för biodrivmedel och framför allt högre ambitioner: 

– Politikerna måste visa vägen med tydliga mål för biodrivmedel 2020 och 2030, sa Åsa Burman på Göteborg Energi, som är projektledare för GoBiGas. 

– Våra politiker måste tydligt visa att de vill ta vara på den stora svenska förnybara resursen skog för att göra drivmedel, och fastställa långsiktiga spelregler med tillräckligt höga kvoter för biodrivmedel, som driver på utvecklingen, krävde Petter Holland, vd i Preem. 

Han tillade att de kvoter som nu föreslås istället sätter ett tak för marknadstillväxten. Inom några veckor kommer FFF-utredningen (utredningen om fossilfri transportsektor) att presentera sitt betänkande. Man kan då förvänta sig ett konkret förslag om ett särskilt stöd till produktion av biodrivmedel från skogsråvara och avfall. Företagen välkomnar ett sådant förslag, men kräver också styrmedel som gör att marknaden för biodrivmedel kan växa snabbt. 

Årets Bioenergidagar besöks av drygt 200 personer verksamma i de svenska bioenergiföretagen. Svebios nätverk för biodrivmedel – BioDriv – anordnar 28 november en särskild konferens, BioDrivmedelsvalet, om styrmedel för ökad användning av biodrivmedel.

För ytterligare information kontakta Gustav Melin, tel 070-524 44 00 eller Kjell Andersson, tel 070-441 71 92.


Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy