Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 14:53 CET

Svebio är kritiskt till att Energikommissionen inte har några förslag om hur man ska hantera effektfrågan inom ett 100 procent förnybart elsystem. Fem partier i Energikommissionen enades för ett halvår sedan om att beakta effektfrågan vid utbyggnad av förnybar elproduktion. Men i utredningens slutbetänkande finns inte några sådana förslag. Följden blir att biokraften knappast kommer att byggas ut.

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:40 CET

Elcertifikatsystemet behöver reformeras så att det stimulerar effekt, inte bara elproduktion. Det framhåller Svebio i ett remissyttrande som avlämnats med anledning av en rapport från Energimyndigheten. En sådan reformering av stödsystemet har också krävts av de politiska partier som står bakom ramöverenskommelsen om energin från i juni.

Stödsystemet måste belöna produktion när el behövs

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 16:26 CEST

Svebios vd Gustav Melin kommenterar energiöverenskommelsen och säger att det är bar att man nu uppmärksammar behovet av att garantera effekt, inte bara elproduktion, vid utbyggnaden av den förnybara el. Svebios analys är att överenskommelsen kommer att leda till mycket låga elpriser under lång tid, vilket snedvrider konkurrensen på värme- och drivmedelsmarknaderna.

Maud Olofsson kommer till Elcertifikatsdagen

Maud Olofsson kommer till Elcertifikatsdagen

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2012 08:00 CEST

Förra näringsministern Maud Olofsson är en av talarna på Elcertifikatsdagen som anordnas av Svebio den 25 september i Stockholm. På konferensen tar man upp frågor kring den gemensamma marknaden för elcertifikat mellan Sverige och Norge, med talare från båda länderna.

Blogginlägg 1 träff

Inte så lätt att bygga kraftledningar

Inte så lätt att bygga kraftledningar

Blogginlägg   •   Sep 16, 2019 16:24 CEST

Energimarknadsinspektionen beslutade häromdagen att säga nej till en 18 mil lång kraftledning i sydöstra Sverige. Det var en stor seger för några hundra berörda skogsägare och för deras skogsägarförening Södra.

Dokument 1 träff

Program Elcertifikatsdagen 25 september 2012

Program Elcertifikatsdagen 25 september 2012

Dokument   •   2012-09-06 16:50 CEST

Svebio anordnar Elcertifikatsdagen den 25 september 2012 på World Trade Center i Stockholm. Konferensen handlar om utvecklingen inom elcertifikatsystemet efter att Sverige och Norge infört gemensam handel med elcertifikat under 2012. Vid konferensen medverkar bland annat förra näringsministern Maud Olofsson.